Hoogeveen

     Dorenbos                           Hoogeveen                 van de Leur

Home    Database            Home    Database                  Home             History                Notation                   Search Tips                   Links                    Contact

 

The Hoogeveen Families Database    Last updated  18 March 2018

 

© 2018 Annelies J. Schlitt

The use of any material derived from this website for commercial purposes is strictly forbidden.

 

Refresh to make sure you have the latest version

 

 

Naam (geboort-dood) & partnernaam (geboort-dood) (trouw)                                                [opmerking]                                                            (doop(/partnerdoop/trouw)/andere)

 

Friesland

 

Dokkum, Friesland

 

[The bold print marks the direct ancestors of the author.]

 

•Hans Beerns (~1700- ) & Antje Jans (1721)                                                                                                                                                 (Dokkum/Dokkum/Dokkum FR)

       Jan Jans (1722- )                                                                                                                                                                                            (Dokkum FR)

       Aafke Jans (1725- )                                                                                                                                                                                        (Dokkum FR)

       Berentje Jans (Hogeveen) (1744-1800) & Lambertus van der Laan ( -1817) (1772)                                                          (Leeuwarden/Leeuwarden/Leeuwarden FR)

       Berend Jans (Hoogeveen) (1724- ) & Antje Pieters (1765)                                                                                                 (Dokkum/Hardegarijp/Veenwouden FR)

               Jan Berends (Hoogeveen) (1768-1824) & Trijntje Wobbes (van der Schaaf) (1799)

                      Berend Jans (Hogeveen) (1803-1878 ) & Sjoukjen Riekeles Visscher (1828)

                              Jan Berends Hogeveen (1829-1854)          

                              Reike Berends Hoogeveen (1831-1898) & Johanna Angenieta van Almen (1826- ) (1859)                                  (De Bilt/A’dam/A’dam NH)

                                     Johanna Maria Alberta Hoogeveen (1860-1915) & Jan Frederik Morre (1859- ) (1885)                               (A’dam/A’dam/A’dam NH)

                              Trijntje Berends Hoogeveen (1834-1834)

                              Elske Berends Hoogeveen (1834-1834)

                              Albertje Berends Hoogeveen (1835-1863)

                              Riekele Berends Hoogeveen (1837-1857)

                              N.N Hogeveen (1839-1839)

                      Berend Jans (Hogeveen) (1803-1878) & Minke Eits Wijkstra (1866)

                              Albertje Berends Hogeveen (1866-1881)

                              Tjitske Berends Hogeveen (1869-1869)

                              Jan Berends Hogeveen (1872-1918)                                                                                                                                   (St.Anna-Parochie/Poortugaal ZH)

                              Tjitske Berends Hogeveen (1875-1905) & Haaije Stegenga (1900)

                      Akke (Aukje) Jans (Hogeveen) (1810-1886)

                              Jantje Douwes van der Schaaf Hogeveen (1835-1911) & Abele Velzing (1869)

                      Akke (Aukje) Jans (Hogeveen) (1810-1886) & Teunis Harmens Dijkstra (1838)

               Pieter Berends (Hoogeveen) (1774-1840) & Reintje (Hinke) Ages (1802)

                      Dooitske Pieters (Hoogeveen) (1803-1864) & Ate Gerrits van der Woude (1822)

                      Antje Pieters (Hoogeveen) (1810-1872) & Wessel Hobbes de Vries (1837)

               Jakob Beens (Hogeveen) (1778-1826) & Rienkje Sjoerds (Stapert) (1808)

               Douwe Berends (Hogeveen) (1772-1846) & Maaike Ijmes (de Vries) (1798)

                      Berend Douwes (Hogeveen) (1802-1873) & Trijntje Hijlkes Kuipers (1833)                                                                                  (Leeuwarden FR)

                              Douwe Berends Hogeveen (1834-1889) & Aaltje de Wit (1859)                                                                                                  (Nl/Nijensleek/Vledder DR)

                                     N.N. Hoogeveen (1860-1860)

                                     Mattheus Bernhard Hoogeveen (1863-1941) & Sjoukje Boelstra (1890)

                                             Douwe Mattheus Hoogeveen (1891-1976) & Neeltje Boelstra (1931div1938)

                                             Johannes Pieter Hoogeveen (1894-1918)

                                     Catharina Hendrika Hoogeveen (1865-1933) & Gerrit Jan ten Veen (1893)

                                             Henderika Alida Hoogeveen (ten Veen) (1893- ) & Marinus van de Wijgerd (1915div1938)

                                     Hendrika Maria Hoogeveen (1869-1954) & Jan Huhl (1903)                                                                                                 (Soest UT)

                              Hijlke Berends Hogeveen (1836-1841)

                              Ime Berends Hoogeveen (1839-1841)

                              Sijtske Berends Hoogeveen (1842-1918) & Pieter van der Werff (1872)

                              Hijlke Berends Hoogeveen (1846-1926) & Aukje Kerstens de Jong (1849-1896) (1877)                  (Leeuwarden/Heerenveen/Leeuwarden FR)

                                     Kerst Hijlkes Hoogeveen (1878-1926) & Hillegonde Johanna Feenstra (1882-1946) (1908)          (Lw/Lw/Leeuwarden FR/Eindhoven NB)

                                             Cato Jacoba Hoogeveen (1909- ) & Johannes Wilhelmus de Leur (1905- ) (1936) (Boxtel NB/Elkerzee ZL/Bergen op Zoom NB/Antwerpen BE)

                                             Aukje Hillegonde Hoogeveen (1911-2008) & Mattheus Jacobus Nicolaas Marcellus Dorenbosch (1937) (Boxtel/Den Bosch/Eindhoven NB)

                                             Hijlke Jan Hoogeveen (1917-1992) & Pauline Eckhardine Wilhelmine van Rijn                                                     (Boxtel NB/ / )

                                             Hijlke Jan Hoogeveen (1917-1992) & Margaretha Elizabeth van Dam (1953)                                                 (Boxtel NB/ / )

                                                    Jan Hylke Hoogeveen (1955- ) & Jolanda Verdaat ( div2013)

                                                    Arend Cornelis Hoogeveen (1955- ) & Karen Ludmilla Dirkse van den Heuvel (1982)

                                                    Bernard Michiel Hoogeveen (1959- ) & Eliane Thérèse Catharine Beukers (1996)

                                             N.N. Hoogeveen (1921-1921)

                                     Trijntje Hijlkes Hoogeveen (1880-1885)

                                     Janke Hijlkes Hoogeveen (1883-1971) & Josephus Nicolaas Alphonsus Taabe (1916)

                                     Janke Hijlkes Hoogeveen (1883-1971) & Gele Fokkema (1939)

                                     Janke Hijlkes Hoogeveen (1883-1971) & Albert van der Schoot (1953)

                                     Berend Hijlkes Hoogeveen (1885-1951) & Johanna Maria Kramer Freher (1924)                                                 (A’dam/ / NH)

                                             Aukje Hoogeveen (1926-2009) & Jan van Leenen (1952)                                                                                               (A’dam NH/ /Den Haag ZH)

                                             Hijlke Dirk Hoogeveen (1928-1928)

                              Maaike Berends Hoogeveen (1852-1856)

                      Ijme Douwes (Hogeveen) (1804-1894) & Lutske Sijtzes Wijma (1835)

                              Baukjen Ijmes Hogeveen (1835-1894)

                                     Ijmkjen Hogeveen (1855-1856)

                              Baukjen Ijmes Hogeveen (1835-1894) & Feije Sijmens van der Wal (1874)

                              Douwe Ijmes Hogeveen (1837-1925) & Joukjen Hendriks Spoelstra (1870)

                                     Ijme Douwes Hoogeveen (1871-1871)

                                     Ijme Douwes Hoogeveen (1872-1965) & Attje Heins Graansma (1899)

                                             Douwe Hoogeveen (1900-1986) & Johanna Kinderman (1922)

                                                    Ijme Hoogeveen (1923-2003) & Jantje Lantinga (1947)

                                                            Douwe Hoogeveen (1948- ) & Elsien Elizabeth Woltema (1973)

                                                            N.N. Hoogeveen (1949-1949)

                                                    Trijntje Hoogeveen (1926-2006) & Jan Looijenga (1950)

                                             Hein Hoogeveen (1902-1943) & Trijntje Koster (1927)

                                                    Dieuwke Hoogeveen (1928-2004) & Sjouke Westerhof (1952)

                                                    Attje Hoogeveen (1931-2012) & Tjipke Bergsma

                                                    Froukje Hoogeveen (1936- ) & W. J. Jager

                                             Sijtze Hoogeveen (1904-1993) & Hinke Scheffer (1928)

                                                    Ijme Hoogeveen (1928-2002)

                                                    Sieds Hoogeveen (1933- ) & J. A. Efde (1960)

                                                    Douwe Hoogeveen (1935-2009)

                                                    Gerrit Hoogeveen (1937- ) & S. van der Woude (1964)

                                                    Hein Hoogeveen (1940-1989) & Grietje de Groot (1960)

                                     Jeltje Douwes Hoogeveen (1874-1891)

                                     Hendrik Douwes Hogeveen (1877-1879)

                                     Sijtze Douwes Hogeveen (1878-1961) & Jacoba Edzes Westra (1906)

                                             Douwe Hoogeveen (1907-1989) & Ijmkje van der Mark (1946)

                                             Antje Hoogeveen (1909-1995) & R. Vellinga

                                             Antje Hoogeveen (1909-1995) & Reinder Veenstra (1935)

                                             Joukje Hoogeveen (1911-1999) & Willem Hoekstra (1933)

                                             Jeltje Hoogeveen (1913-1964) & Johannes van der Meulen (1933)

                                             Maaike Hoogeveen (1916-1976) & Hendrik de Jong (1942)

                                             Elisabeth Hoogeveen (1923-1998) & Kornelis Klunder (1941)

                                     Hendrik Douwes Hogeveen (1882-1886)

                              Sijtze Ijmes Hogeveen (1840-1902) & Gepke Folkerts Burema (1870)

                                     Aaltje Sijtzes Hoogeveen (1870-1959) & Auke Johannes Krol (1896)

                                     Lutske Sijtzes Hoogeveen (1876- ) & Krijn Wiegers Dijkstra (1900)

                                     Folkert Sijtzes Hoogeveen (1881-1960) & Johanna Jelles Jelsma (1906)

                                             Gepke Hoogeveen (1907-2001) & Cornelis de Jong (1931)

                                             Aaltje Hoogeveen (1909-1989) & Jacob van der Lijn (1900-1991) (1932)                                              (Het Bildt/Hantum/Huizum/Leeuwarden FR)

                                             Lutske Hoogeveen (1911-1970)

                                     Folkert Sijtzes Hoogeveen (1881-1960) & Trijntje van der Meer (1926)

                              Berend Ijmes Hogeveen (1843-1920) & Romkje Feijes van der Wal (1881)                                                                               (Dantumadeel FR)

                                     Ijme Hogeveen (1884-1903)

                                     Tjibbeltje Hogeveen (1887-1888)

                                     Tjibbeltje Hogeveen (1890-1972) & Reinder Vellinga (1915)

                                     Tjibbeltje Hogeveen (1890-1972) & Ijsbrand van er Meer (1955)

 

Reitse Jalkes (1690- ) & Beitske Dirks (1722)                                                                                                                                                (Dokkum FR)

       Jalke Reitses (1723- )

       Lieukien Reitses (1723->1760) & Jan Jansen (1745)                                                                                                                               (Dokkum/Metslawier/Dokkum FR)

       Elske Reitses (1723- )

       Aafke Reitses (Hoogeveen) (1724-1764) & Dirk Klaassen Adema (1760)                                                                                           (Dokkum/Dokkum/Dokkum FR)

       Jeltje Reitses (Hoogeveen) (1733- ) & Pieter Sneider (1768)                                                                                                                (Dokkum/Dokkum/Dokkum FR)

       Jalke Reitses (1734- )

       Evert Reitses (Hoogeveen) (1738- ) & Sophia ( -1780)                                                                                                                           (Dokkum/ / /Leeuwarden FR)

               Antje Everts (1765-1815) & Hendrik Dirks (Dijkstra) (1793)                                                                                                           ( /Haulerwijk/Engwierum/Ee FR)

       Evert Reitses (Hoogeveen) (1738-1810) & Baukje Martens (1781)                                                                                                     (Dokkum/ /Leeuwarden FR)

               Reitse (Rense) Everts (Hoogeveen) (1782-1826) & Martsen Douwes                                                                                         (Wijneterp///Opsterland FR)

                      Wijtske Renses Hogeveen (1815-1891)                                                                                                                                     (Lippenhuizen/ / FR)

                              Martsen Hoogeveen (1839-1888) & Hilbert Hendriks Prins (1880)                                                 (Ooststellingwerf FR/Avereest OV/Westerbork DR)

                      Wijtske Renses Hogeveen (1815-1891) & Jochum Bruins Bruinsma (1816-1887) (1841)                               (Lippenhuizen/Opsterland/Ooststellingwerf FR)

               N.N. Reijtses ( -1785)                                                                                                                                                                            (Leeuwarden FR)

 

Sape Gosses (1720-1807) & Grietje Klases (1749)                                                                                                                                        (Dokkum FR)

       Gosse Sapes (1749- )

       Geeske Sapes (1750- )

       Gosse Sapes (Hogeveen) (1752-1826) & Sjoukje Cornelis (1776)

               Saape Gosses (1777-1799)

               Grietje Gosses (1778- )

               Klaas Gosses (1783- )

       Gosse Sapes (Hogeveen) (1752-1826) & Beitske Jans (1785)

               Grietje Gosses (1786- )

               Klaaske Gosses (1791- )

               N.N. Gosses ( -1799)

       Gosse Sapes (Hogeveen) (1752-1826) & Janke Uilkes (1759-1826) (1809)            

       Klaas Sapes (1754- )

 

•Marten Pieters (~1700- ) & Rixt Martens                                                            (Dokkum FR)

       Maria Martens Hoogeveen (1723-1774) & Joannes Gerardus Suijrman (1723- ) (1743)                                                                                (Dokkum/Dokkum/Dokkum FR)

       Pieter Martens (Hogeveen) (~1725-<1800) & Minke Alberts (1751)                                                                                                                  (Dokkum/Dokkum/Dokkum FR)

               Rigstje Pieters Hogeveen (1752- )

               Albert Pieters Hogeveen (1756- )

               Sijtske Pieters Hogeveen (1758- )

               Marike Pieters Hogeveen (1760- )

       Pieter Martens (Hogeveen) (~1725-<1800) & Antje Eelkes (1735-1800) (1764)                                                                                              (Dokkum FR)

               Marten Pieters (Hogeveen) (1765- )

               Marten Pieters Hogeveen (1766-1831) & Grietje Lieuwes (de Vries) (1800div1819)

               Eelke Pieters Hogeveen (1771- )

               Grietje Pieters Hogeveen (1773- ) & Johannes Wijbes Loojenga (1774-1825)                                                                                         (Ferwerderadeel FR)

       Margarita (Grietje) Martens Hoogeveen (1734- ) & Cornelis Engels (1753)                                                                                                     (Dokkum/Dokkum/Dokkum FR)

 

 

Gorredijk, Friesland

 

•Albert Tjebbes (1696- ) & Joukje Sierds (1709- ) (1738)                                                                                                                              (Langezwaag/Kz/Kortezwaag FR)

       Reinskje Alberts (Hogeveen) (1741-1817) & Gerhardus Johannes Couperus (~1740-1808) (1766)                                                 (Gd/Augustinusga/Gorredijk FR)

       Fetje Alberts (1743-1772) & Dirk Petrus Bruining (1763)                                                                                                                       (Gd/ /Gorredijk FR)

       Eelkje Alberts (1745-1809) & Klaas Jacobus Faber (1739-1816) (1772)                                                                                              (Gd/Gd/Gorredijk FR)

       Aaltje Alberts (~1750- ) & Focke Sijtzes (1768)                                                                                                                                        (Gd/ /Gorredijk FR)

       Swaantje Alberts (1750-1764)                                                                                                                                                                     (Gd/Gorredijk FR)

       Sierd Alberts (1747-1811) & Metje Jacobus Faber (1751-1829) (1771)                                                                                              (Gd/Gd/Gorredijk FR)

               Joukje Sierds (1773- )                                                                                                                                                                            (Gorredijk FR)

               Albert Sierds (Hogeveen) (1775-1826) & Trijntje Jans (Kingma) (1779-1811) (1800)                                                               (Gd/Gd/Gorredijk FR)

                      Popkjen Alberts (Hogeveen) (1800-1869) & Popke Harkes Harkes (1796- ) (1829)                                                             (Gd/Gorredijk/Opsteand FR)

                      Mettje Alberts (Hogeveen) (1802-1873) & Pieter Romkes de Weerd (1827)                                                                      (Lemsterland FR/ / /Haarlem NH)

                      Joukje Alberts Hogeveen (1804-1804)

                      Joukje Alberts Hogeveen (1805-1839)

                      Janna Alberts (Hogeveen) (1807-1807)

                      Janna Alberts (Hogeveen) (1809-1864)

                              Gerritje Hoogeveen (1834- )

                              Willem Hoogeveen (1839- )

                      Janna Alberts (Hogeveen) (1809-1864) & Georg Andreas Seelig (1810- ) (1845)                                                (Gorredijk FR/Beieren DE/A’dam/Haarlem NH)

                      Fokeltje Alberts (Hogeveen) (1810-1810)

                      Jacobus Alberts (Hogeveen) (1811-1811)

               Jakobus Sierds (1776- )                                                                                                                                                                         (Gorredijk FR)

               Fokeltje Sierds (Hogeveen) (1780-1857) & Arend Tjebles (Jagersma) (1778-1850) (1807)                                                             (Gd/Kortezwaag/Gorredijk FR)

               Tjibbe Sierds (Hoogeveen) (1783-1849)                                                                                                                                            (Gd/Gorredijk FR)

               Wobbe Sierds (Hoogeveen) (1785-1843)                                                                                                                                          (Gd/Gorredijk FR)

               Limme Sierds (1788- )                                                                                                                                                                           (Gorredijk FR)

               Klaas Sierds (Hogeveen) (1778-1828) & Janke Wiebes Brouwer (1784-1823) (1808)                                                             (Gd/Gd/Gorredijk FR)

                      Sierd Klazes Hogeveen (1809-1866) & Anna Wouters Jongbloed (1840)                                                                            ( / / /Gorredijk FR)

                              Alberdina Sierd Hogeveen (1844-1921) & Johannes Gerard Gräler (1867)                                                                 ( / /‘s-Gravenzande ZH)

                              Janke Sierd Hogeveen (1849- ) & Arent Geerts Bruinsma (1875)

                              Wiebe Sierd Hogeveen (1851-1852)

                              Klaas Sierd Hogeveen (1840-1903) & Aaltje Folkes Veenstra (1864)

                                     Anna Hogeveen (1865-1920)

                                     Hinke Hoogeveen (1868-1916) & Pieter Veensma (1899)

                                     Alberdina Hoogeveen (1870-1871)

                                     Alberdina Hoogeveen (1872-1890)

                                     Jitske Hoogeveen (1874-1928)

                                     Sierd Hoogeveen (1876-1904)                                   

                              Wouter Sierd Hogeveen (1841-1923) & Grietje Adams Vondeling (1867)

                                     Sierd Hogeveen (1868-1960) & Antje van Weperen (1909)                                                                                    (Opsterland/ / FR)

                                             Grietje Hogeveen (1910-2009)

                                             Jantje Hogeveen (1912-2910)

                                             Anna Hogeveen (1913-2012) & Lubbert de Boer (1870-1936) (1897)

                                             Jannes Hogeveen (1914- )

                                     Adam Hoogeveen (1870-1953) & Antje van Dijk (1868- ) (1898)                                                                           (Ol/Sneek/Opsterland FR)

                                             N.N. Hogeveen (1899-1899)

                                             Wouter Hogeveen (1900-1990) & Gepke de Leeuw (1941)

                                                    Ans Ada Hoogeveen (1942- )

                                             Trijntje Hogeveen (1905-1905)

                                             Trijntje Hogeveen (1907-1994) & Hendrik Ferwerda (1932)

                                     Anna Hoogeveen (1873-1967) & Lubbert de Boer (1897)                                                                                       (Opsterland/ / FR)

                                     Klaas Hoogeveen (1878-1881)                                                                                                                                      (Opsterland FR)

                                     N.N. Hoogeveen (1880-1880)                                                                                                                                       (Opsterland FR)

                                     Martje Hoogeveen (1881-1976) & Tette Hotzes Hofstra (1903)                                                                           (Opsterland/ / FR)

                                     Klaas Hoogeveen (1883-1932) & Aaltje van Wallinga (1908)                                                                                 (Opsterland/ / FR)

                                             Anna Hogeveen (1909-1981) & Gerard Ido Albronda (1934)

                                             Grietje Hogeveen (1912-1988)

                                             Hiltje Anna Hogeveen (1922- )

                                             Wouter Sierd Hogeveen (1924-2001) & Hendrika Rinskje Wiekel (1953)

                                     Alberdina Hoogeveen (1886-1972)                                                                                                                              (Opsterland FR/Apeldoorn GD)

                                     Hendrikje Hoogeveen (1889-1969) & Gerrit Jacobus Lammers (1913)                                                                 (Opsterland/ / FR)

                              Wobbe Sierd Hogeveen (1843-1909) & Aukje Gaukes Bruinsma (1844-1927) (1872)                                                 ( /Opsterland/ FR)

                                     Anna Hogeveen (1873-1941)

                                     Anna Hogeveen (1873-1941) & Derk Koning (1897)

                                     Anna Hogeveen (1873-1941) & Jan Davids (1918)

                                     Sierd Klaas Hogeveen (1875-1951) & Grietje Kramer (1929)

                                     Aaltje Hogeveen (1876-1952) & Antonij Braakman (1904)                                                                                                    (Emmen DR)

                                     Gauke Hogeveen (1879-1944)

                                     Klaas Hoogeveen (1881-1920) & Cornelia van Dorp (1905)                                                                                                  (Haarlem NH/Den Haag ZH)

                                             Wobbe Hoogeveen (1906-1971) & Greta Dekker (1936)

                                                    Greta Cornelia Helena Hoogeveen (1937- )

                                                    Ernst Klaas Tammo Hoogeveen (1939-1996) & Cornelia Fokje Janson (1971)

                                                            Paul Ernst Wobbe Hoogeveen (1974- )

                                                            Peter George Tammo Hoogeveen (1976- )

                                                    Wobbe Kees Hoogeveen (1942-1943)

                                                    Marian Annette Hoogeveen (1944- )

                                                    Elisabeth Hendrika Frederique Hoogeveen (1952- )

                                             Hendrika Johanna Hoogeveen (1909-1980) & Frederik Gerard de Rijke (1935)

                                     Frouwkje Hoogeveen (1884-1944)

                      Grietje Klazes Hogeveen (1809-1891) & Beene Sipkes Luxwolda (1838)

                      Mettje Klazes Hoogeveen (1811-1886) & Jacob Oebeles van der Werf (1837)

                      Aaltje Klazes Hogeveen (1813-1890) & Jan Jans Weis (1845)

                      Wiebe Klazes Hogeveen (1815-1875) & Zijke Annes Bakker (1842)

                              Klaas Hogeveen (1842-1843)

                              Janke Hoogeveen (1844- ) & Geert Pot (1871)

                              Pietje Hoogeveen (1845- )

                              Anne Hoogeveen (1846-1867)

                              Grietje Hoogeveen (1849-1924) & Georg Andries Leverland (1875)

                              Klaas Hoogeveen (1852-1914) & Trijntje Bartstra (1875)

                                     Grietje Hoogeveen (1876-1931) & Jan de Groot (1911)

                                     N.N. Hoogeveen (1878-1878)

                                     Sijke Hoogeveen (1892- )

                              Gerbrand Hoogeveen (1854- )

                              Gerbrand Hoogeveen (1856- )

                      Joukjen Klazes Hogeveen (1818-1819)

                      Jacobus Klazes Hogeveen (1818-1899) & Anke Jippes Tamminga (1843)

                              Sjoukjen Hogeveen (1844-1909) & Gerrit Arents Hoen (1872)

                              Janke Hogeveen (1845-1929) & Wouter Pieters van der Bij (1875)

                              Grietje Hogeveen (1846-1887) & Anne Ringenoldus (1884)

                              Jippe Hoogeven (1847-1921) & Jeltje Tjibbes Smits (1873)

                                     Jacobus Hoogeveen (1874-1945) & Elisabeth Jonker (1898)

                                             Jippe Hoogeveen (1898-1983) & Trijntje de Jong (1923)

                                                    Jacobus Hoogeveen (1924- )

                                                    Anna Grietje Hoogeveen (1927- )

                                                    Johannes Hoogeveen (1934- )

                                                    Hendrik Hoogeveen (1942- )

                                             Hendrik Hoogeveen (1901-1902)

                                             Hendrik Hoogeveen (1904-1970) & Anna de Vries (1925)

                                                    Elisabeth Hoogeveen (1926- )                                            

                                             Tjibbe Hoogeveen (1906-2001) & Janke van Rosmalen (1934)

                                                    Hiltje Elisabeth Hoogeveen (1935- )                                 

                                                    Elisabeth Hiltje Hoogeveen (1939- )                                 

                                             Roel Hoogeveen (1908-2001) & Maaike Tulner (1935)

                                                    Jacobus Hoogeveen (1937- )                               

                                                    Jan Hoogeveen (1938-1984)  & Sieni ter Mors (1963)

                                                            Annemarie Hoogeveen (1965- )

                                                            Heleen Hoogeveen (1966- )

                                                    Elisabeth Hoogeveen (1942- )                                            

                                             Harm Hoogeveen (1910-1977) & Anna Annema (1933)

                                                    Minke Hoogeveen (1936-2006) & Roelof Hoekstra (1955)

                                                    Minke Hoogeveen (1936-2006) & Nanne Wiersma (1982)

                                                    Elisabeth Hoogeveen (1940- )                                            

                                     Tjibbe Hoogeveen (1875-1956) & Jacobjen Jansma (1900)

                                             Jippe Hoogeveen (1901-1976) & Maria de Vos (1927)

                                                    Tjibbe Hoogeveen (1930- )

                                                    Gerrit Hoogeveen (1934-1996) & Rinskje de Vries (1956)

                                                            Jippe Hoogeveen (1956- )

                                                            Annemarieke Hoogeveen (1958- )

                                                            Roel Hoogeveen (1959-2009) & Cornelia Jolanda Wagenaar (1984)

                                                                   Heleen Rianne Hoogeveen (1989- )

                                                                   Irene Jolanda Hoogeveen (1992- )

                                                            Martin Hoogeveen (1966-1992) & Jacob Velde (1926)

                                                    Gerrit Hoogeveen (1934-1996) & Grietje Dijkstra (1976)

                                             Fokje Hoogeveen (1903- )

                                     Anke Hoogeveen (1877-1947) & Jan van der Sluis (1902)

                                     Bontje Hoogeveen (1881-1960) & Wiebe van der Sluis (1908)

                                     Harm Hoogeveen (1883-1883)

                                     Sjoukje Hoogeveen (1884-1952) & Meine Jelsma (1908)

                                     Harm Hoogeveen (1887-1981) & Trijntje de Haan (1913)

                                             Aafke Hoogeveen (1915-1971)

                                             Jeltje Hoogeveen (1916-1995)

                                             Roel Hoogeveen (1918-1982) & Gerritje van Dusschoten (1944)

                                                    Geertruida Hoogeveen (1945- )

                                                    Trijntje Hoogeveen (1947- )

                                                    Marijke Hoogeveen (1951- )

                                                    Hanneke Hoogeveen (1958- )

                                             Anke Hoogeveen (1920- )

                                             Jippe Hoogeveen (1927- )

                              Metje Hoogeveen (1849-1850)

                              Klaas Hogeveen (1854-1856)

                      Johannes Klazes Hogeveen (1822-1823)

 

Jacob Ijdes (~1700- ) & Aafke Sijbrandts (1724)                                                                                                                                                          (Harlingen FR)

       Maijke Jacobs (Hoogeveen) (1736- ) & Lolle Jacobs (Kok) (1759)

 

Pieter registered under the name Hoogeveen, but his family didn’t get it right.  He was buried eight years later as Pieter Tijssens van der Veen.

•Pieter Tijssens (Hoogeveen) (van der Veen) (~1755-1819) (1784) & Antje Sijmons (1784)                                                                  (Marrum/Marrum/Ferwerderadeel FR)

       Grietje Pieters (Hoogeveen) (van der Veen?) (1784- )                                                                                                                                           (Hallum FR)

       Sijmon Pieters (Hoogeveen) (van der Veen?) (1785- )                                                                                                                                           (Marrum FR)

 

 

Franekeradeel, Friesland

 

Anne Jentjes (~1600- ) & Eelk Jacobs (1629)                                                                                                                                                                (Sexbierum/Sexbierum/Barradeel FR)

       Jacob Annes (1636-<1698)                                                                                                                                                                                         (Schalsum FR)

       Elscke Annes (Hoogeveen) (~1640-1745) & Teecke Teeckes (1673)                                                                                                                  (Lippenhuizen/Lw/Leeuwarden FR)

       Elscke Annes (Hoogeveen) (~1640-1745) & Jan de Haan (1699)                                                                                                                         (Lw/Lw/Leeuwarden FR)

       Jentje Annes (Hogeveen) (1630-1691) & Sijtske Hanses (1670)                                                                                                                          (Leeuwarden FR)

               Antje Jentjes (Hogeveen) (1672-1742) & Bernardus Hessels Hesselius (1692)                                                                                         (Leeuwarden FR)

               Anne Jentjes (1673-1729) & Tijtje Taekes (1713)                                                                                                                            (Winsum/Winsum/Baarderadeel FR)

                      Hinke Annes (1717- )                                                                                                                                                                                     (Ried FR)

                      Pieter Annes (1718- )                                                                                                                                                                                    (Ried FR)

                      Antje Annes (1722->1729)                                                                                                                                                                           (Ried FR)

                      Hinke Annes (1725->1729)                                                                                                                                                                           (Ried FR)

               Rinske Jentjes (1676- )                                                                                                                                                                                         (Leeuwarden/Franekeradeel FR)

               Meinscke Jentjes (1678- )                                                                                                                                                                                   (Leeuwarden FR)

               Jochem Jentjes (1680- )                                                                                                                                                                                       (Franekeradeel FR)

               Henricus (Hoogeveen) (1681-1758) & Goickjen Schellinger (1705)                                                                                                            (Leeuwarden/Winsum/Winsum FR)

               Henricus (Hogeveen) (1681-1758) & Baukje Jongendijk (1691- ) (1714)                                                                                                   (Leeuwarden/Goutum/Goutum FR)

                      Dieuke Hogeveen (1714-1794) & Nicolaas Wiarda (1737)                                                                                                                    (Leeuwarden FR)

                      Claaske Hoogeveen (1719- ) & Gerardus van der Laan (1741)                                                                                                             (Leeuwarden FR)

                      Jentje (Gentius) Hoogeveen (1722-<1751) & Tjamke Sipma ( ->1751) (1746)                                                                                   (Leeuwarden FR)

                              Hendrijcus Gentius Hogeveen (1748- )                                                                                                                                              (Oudwoude FR)

                              Abraham Gentius Hogeveen (1749- )                                                                                                                                                (Oudwoude FR)

               Jacob Jentjes (1683- )                                                                                                                                                                                          (Franekeradeel FR)

               Rinske Jentjes (1685- )                                                                                                                                                                                         (Franekeradeel FR)

               Eelke Jentjes (1689- )                                                                                                                                                                                           (Franekeradeel FR)

 

 

Haskerland, Friesland

 

The families of Hans Sijtses (below) and Willem Hijlkes (following) are the earliest documented Hoogeveen families in Friesland.

 

•Hans Sijtses (Hoogeveen) (1643->1698) & Gooijtske Eckes Hania (1663)                                                                                              (Joure/Joure/Joure FR)

       Sijtse Hanses Hoogeveen (1664- )                                                                                                                                                              (Joure FR)

       Anke Hanses Hoogeveen (1666->1716) & Petrus Jacobs Keverling (1705)                                                                                        (Joure/ / /Joure FR)

       Sickstus Hanses Hoogeveen (1667- )                                                                                                                                                         (Joure FR)

Hans Sijtses (Hoogeveen) (~1635->1698) & Helena Winter (1669)                                                                                                            (Joure/Balk/Joure FR)

       Sijtske Hanses Hoogeveen (1670- )                                                                                                                                                            (Joure FR)

       Johannes Hanses Hogeveen (~1670->1714) & Janke Frericks ( ->1714) (1696)                                                                 (Woudsend/Beetgum/Beetgum/Leeuwarden FR)

               Helena Johannes Hogeveen (1697-~1766) & Gerrit Stephanus Rosier (1689- ) (1721)                                             (Heeg FR/Brielle ZH/Leeuwarden FR)

               Helena Johannes Hogeveen (1697-~1766) & Aukje Clases Klinkert (1742)                                                                                ( /Ee/Oostdongeradeel FR)

 

Kollumerland, Friesland

 

Hijlke Feddricks (~1585-1623) & Jantje Willems ( ->1623)                                                                                                                         (Kollumerland FR)

       Willem Hijlkes (Hoogeveen) (1611-1688) & Trijntje Sijtzes (1620-<1674) (1642)                                                                             (Kollum/Lw/Leeuwarden FR)

               Janke Willems (Hoogeveen) (1643-1680) & Andries Pieters Verhoeck (1665)                                                                          (Lw/Den Haag ZH/Leeuwarden FR)

               Tomas Willems (1647- )                                                                                                                                                                       (Leeuwarden FR)

               Auckien Willems (1650- )                                                                                                                                                                     (Leeuwarden FR)

               Saepke Willems (Hoogeveen) (1652-<1699) & Nicolaus Bavius (1674)                                                                                      (Leeuwarden FR/ / )

               Rinske Willems (Hoogeveen) (1655- ) & Wijbrandus Heems (1675)                                                                                            (Leeuwarden FR/ / )

               Catharina Willems (Hoogeveen) (1657->1702) & Otto Craemers (1654- ) (1678)                                                     (Leeuwarden FR/A’dam/A’dam NH)

               Anna Maria Willems (1661- )                                                                                                                                                               (Leeuwarden FR)

               Thomas Willems (1662- )                                                                                                                                                                     (Leeuwarden FR)

               Anna Willems (1664- )                                                                                                                                                                          (Leeuwarden FR)

       Willem Hijlkes (Hoogeveen) (1611-1688) & Annigje Ottes van der Wijngaerdt ( ->1677) (1674)                                                             (Kollum/ /Leeuwarden FR)

       Willem Hijlkes (Hoogeveen) (1611-1688) & Brechtje Gaeles (1683)                                                                                                   (Kollum/Lw/Leeuwarden FR)

               Ariaentje Willems (1681- )                                                                                                                                                                   (Kollumerland FR)

               Ariaentje Willems (1683- )                                                                                                                                                                   (Kollumerland FR)

               Saeckien Willems (1686- )                                                                                                                                                                    (Kollumerland FR)

               Ariaentje Willems (1688- )                                                                                                                                                                   (Kollumerland FR)

               Claeske Willems (1690- )                                                                                                                                                                      (Kollumerland FR)

               Ariaentje Willems (1693- )                                                                                                                                                                   (Kollumerland FR)

 

Wijbe Gerrits (~1750-1786) & Wijtske Jurjens (1774)                                                                                                                                 (Wijnjeterp FR)

       Jurjen Wijbes (Hogeveen) (1771-1828) & Rinske Andries (1803)

               Wietze Jurjens (Hogeveen) (1805-1891) & Willemke Jans Jansma (1830)

                      Rinske Wietzes Hogeveen (1830-1869) & Giel Andries Wieling (1856)

                              Wietze Machiels Wieling (1858-1914) & Willemke Jurgens Hoogeveen (1892)

                      Jurjen Wietzes Hogeveen (1830-1830)

                      Jurjen Wietzes Hogeveen (1833-1888) & Froukje Jacobs de Jong (1858)

                              Jacob Jurjens Hoogeveen (1859-1936) & Jinke de Jong (1887)

                                     Vroukje Hoogeveen (1887- ) & Gerardus Pool (1907)

                                     Siebrige Hoogeveen (1891- ) & Klaas de Jong (1912)

                                     Johannes Hoogeveen (1894- )

                                     Aafke Hoogeveen (1896- )

                                     Foekje Hoogeveen (1898-1903)

                                     Willemke Hoogeveen (1901-1904)

                                     Jurjen Hoogeveen (1904- )                                                                                                                                            (Enschede OV)

                                     N.N. Hoogeveen (1911- )

                              Willemke Jurjens Hoogeveen (1860-1861)

                              Willemke Jurjens Hoogeveen (1863-1867)

                              Aafke Jurjens Hoogeveen (1865-1865)

                              Aafke Jurjens Hoogeveen (1866-1936) & Wietze Steg (1897)

                              Wietze Jurjens Hoogeveen (1868-1942) & Iebeltje Lap (1893)

                                     Jurjen Hogeveen (1902-1991) & Romkje Veenstra (1903- ) (1926div1936)                                              (O’werf/Opsterland/Ooststellingwers FR)

                                     Jurjen Hogeveen (1902-1991) & Hendrika Johanna in den Berken (1899- ) (1942)                   (Ooststellingwerf FR/A’dam/Haarlem NH)

                                     Geeske Hoogeveen (1904-1963) & Albert de Jong (1896- ) (1935)                                         (Ooststellingwerf/Opsterland FR/Velsen/Haarlem NH)

                                     Gelte Hoogeveen (1906-2000) & Ijtje Koster (1933)

                                     Froukje Hoogeveen (1909-2008) & Rinse van Buiten (1907-1974) (1935)                                              (Ooststellingwef FR/Emmen DR/ )

                                     Janke Hoogeveen (1911- 1911)

                                     N.N. Hoogeveen (1913-1913)

                                     Jan Jacob Hoogeveen (1919-2001) & Grietje Koopmans                                                                         (Ooststellingwerf FR/ / /Groningen GR)

                              Jan Jurjens Hoogeveen (1870-1908) & Magteltje de Jong (1869-1911) (1897)                                              (O’werf/Opsterland/Ooststelingwerf FR)

                                     N.N. Hoogeveen (1898-1898)

                                     Jurjen Hoogeveen (1899-1963) & Elisabeth Petronella Dreijer (1903 ) (1931)                                              (Ooststelingwerf FR/Haarlem/Haarlem NH)

                                             Anna Machteld Baukje Hoogeveen (1937-2009) & Wilhelmus Ligthart                                              (Wonseradeel FR/ /)

                                     Roel Hoogeveen (1902-1982) & Petronella Jacoba Alberta Westendorp (1909)                   (Oststellingwerf FR/Haarlem/Haarlen NH/Assen DR)

                                             Magteltje Hoogeveen ( - ) & N.J. Robat

                                             Magteltje Hoogeveen ( - ) & J.S. Bartstra (1920-1961)                                                                     ( / / /Goes ZL)

                                             Pieter Hoogeveen (1938-1973) & Loes Terpoorten                                                                          (Makassar NI/ / /Le Mans Frankr.)

                                             Roel Hoogeveen (1946-1990) & Arendina Johanna Kulsdom (1947-1987) (1969)                   (Makassar NI/Borculo/Borculo GD/Heino OV)

                                     Frouwkje Hoogeveen 1904-1974) & Rink de Jong (1889-1963) (1927)                                                 (O’werf/O’werf/Ooststellingwerf FR)

                                     Antje Hoogeveen (1907-1976)                                                                                                                       (Ooststellingwerf FR)

                              Willemke Jurjens Hoogeveen (1873-1936) & Wietze Machiels Wieling (1892)

                              Willemke Jurjens Hoogeveen (1873-1936) & Hendrik Doek (1919)

                              Janke Jurjens Hogeveen (1875-1920) & Hendrik Bloemsma (1896)                                                                                            (Groningen GR)

                              Trijntje Jurjens Hoogeveen (1879- ) & Gellius Krol (1900)

                              Froukjen Hoogeveen (1885-1887)

                      Andries Wietzes Hoogeveen (1839-1889) & Grietje Gurbes Kiewiet (1862)

                              Gurbe Andries Hoogeveen (1864-1865)

                              Gurbe Andries Hoogeveen (1866-1923) & Gepke de Vries (1889)

                                     Andries Hoogeveen (1890-1955) & Geertje Clement (1911)                                                                                                 (Kerkrade LB)

                                             Gepke Hoogeveen (1912-2000) & Pieter Willekes (1935)

                                             Berend Hoogeveen (1914-1972) & Maria Petronella Eugenie Sieliakus (1935)

                                                    Andries Hoogeveen (1937-1943)

                                                    Grietje Hoogeveen (1938- )

                                                    Pieter Hoogeveen (1939- )

                                                    Berend Hoogeveen (1941- )

                                                    Gurbe Hoogeveen (1943-1948)

                                                    Willem Hoogeveen (1948- ) & Mary Elly Swaab

                                                            Richard Willem Hoogeveen (1987-2003)                                                                                                            (Hoorn/Stede Broec NH)

                                                    Geertje Hoogeveen (1949- )

                                                    Maria Petronella Eugenie Hoogeveen (1953- )

                                             Aaltje Hoogeveen (1916-1984) & Bauke Oosterloo (1936)                                                                                           (Kerkrade LB)

                                             Sijke Hoogeveen (1919-2009) & Wolter Strijker (1939)

                                             Marrigje Hoogeveen (1922-1943)

                                             Gurbe Hoogeveen (1925-1992) & Elisabeth Hagenbeek (1949)

                                                    Geertje Hoogeveen (1951- )

                                                    Hendrika Hoogeveen (1954-2007) & Henricus Petrus Johannes Konings (1972)

                                                    Ronald Hoogeveen (1958- )

                                             Gerrit Hoogeveen (1928-1929)

                                             Sieger Hoogeveen (1930-1990) & Antje van Egten (1956)

                                                    Geertje Sibbeltje Andrea Hoogeveen (1957- )

                                                    Karin Sibbeltje Hoogeveen (1961- )

                                             Hendrika Hoogeveen (1932-1997) & Johannes Theodorus Daemen (1957)

                                             Willem Hoogeveen (1936-1937) 

                                     Sieger Hoogeveen (1891-1971) & Hendrika Wilhelmina Johanna Meijer (1912)

                                             Gepke Hoogeveen (1912- ) & Eeuwe Vos (1937)

                                             Hendrikje Hoogeveen (1915- ) & Herman Hendrik Koopmans (1934)                                                                            (Geleen LB)

                                             Johanna Korsina Hoogeveen (1923-1995) & Andreas Martin Megens (1941)

                                     Willem Hoogeveen (1893-1952) & Jantje Horstman (1916)

                                             Gurbe Hoogeveen (1926-1927)

                                             Anna Hoogeveen (1926-1927)

                                     Sijke Hoogeveen (1895-1979) & Gerhardus de Vries (1913)

                                     Meine Hoogeveen (1897-1901)

                                     Wietze Hoogeveen (1899-1899)

                                     Hendrik Hoogeveen (1900-1900)

                                     Meine Hoogeveen (1901-1974) & Jacobje Blokzijl (1924)

                                             Gepke Hoogeveen (1924- )

                                             Jan Hoogeveen (1926-1958) & Hendrikkien van den Belt (1952)

                                                    Meine Hendrik Hoogeveen (1952- )

                                                    Hendrik Hoogeveen (1954- )

                                                    Jacoba Hendrica Hoogeveen (1956- )

                                                    Gesina Harmina Jantien Hoogeveen (1957- )

                                             Zijke Hoogeveen (1927-2001) & Stefan Jozef Rembosz (1950)

                                             Albert Jan Hoogeveen (1929-1997) & Barbara Maria Gerardina Peeters (1952)

                                                    Maria Josepha Jacoba Hoogeveen (1953- )

                                                    Nicolaas Meine Jacobus Hoogeveen (1954- )

                                                    Jacobus Stephanus Gerardus Hoogeveen (1955- )

                                                    Catharina Theodora Hoogeveen (1960- )

                                                    Jantina Jozefina Hoogeveen (1964- )

                                             Gurbe Hoogeveen (1930-1997) & Aaltje Boer (1952)

                                                    Jacoba Elsje Aaltje Hoogeveen (1952- )

                                             Gurbe Hoogeveen (1930-1997) & Jozefina Francisca Strolenberg (1962)

                                                    Helena Jozefina Hoogeveen (1959- )

                                                    Jacoba Helena Jozefina Hoogeveen (1963- )

                                                    John Martinus Joannes Hoogeveen (1966- )

                                             Jantje Hoogeveen (1931-2004) & Gezinus Kremers (1955)

                                             N.N Hoogeveen (1933-1933)

                                             Andries Hoogeveen (1934-2005) & Ida Francisca Bouten (1957)

                                                    Albertus Paulus Johannes Hoogeveen (1958- )

                                                    Joachim Jacques André Hoogeveen (1960- )

                                                    Anita Silvia Ida Francisca Hoogeveen (1961- )

                                                    Louis Jacques Meine André Hoogeveen (1963- )

                                                    Henrica Jacqueline Marion Hoogeveen (1965- )

                                                    Jan Albertin Hoogeveen (1971- )

                                             Andries Hoogeveen (1934-2005) & Maria Sibilla Dohmen (1993)

                                             Albertje Jantina Lamberdina Hoogeveen (1938-1999)

                                             Meine Jacob Hoogeveen (1940) & J. M. Pütz (1960)

                                             Meine Jacob Hoogeveen (1940) & Barbara Kita

                                                    Nathali Aldegonda Martine Hoogeveen (1973- )

                                             Jacobje Hoogeveen (1943-1999)

                                                    Jan Albert Gurber André Meine Hoogeveen (1963- )

                                                    Martin Johan Albert Hoogeveen (1976- )

                                     Grietje Hoogeveen (1903-1964) & Gerrit Jan te Brummelstroete (1924)

                                     Martje Hoogeveen (1905-1990) & Jan Klein (1923)

                                     Martje Hoogeveen (1905-1990) & Gerrit Jan te Brummelstroete (1971)

                                     Antje Hoogeveen (1907-1999) & Roelof Prins (1926)

                                     Gurbe Hoogeveen (1909-1909)

                                     Geertje Gesina Hoogeveen (1909-1978) & Kasper Blaauw (1927)

                              Auke Andries Hoogeveen (1869-1869)

                              Willem Andries Hoogeveen (1870- ) & Joukjen Pool (1871-1918) (1893)

                                     Grietje Hoogeveen (1893- ) & Johannes Broekstra (1914)

                                     Elizabeth Hoogeveen (1895-1896)

                                     Elizabeth Hoogeveen (1896- ) & Anne Louwes (1915)

                                     Willemke Hoogeveen (1897- ) & Wietse Louwes (1917)

                                     Andriesje Hoogeveen (1899-1899)

                                     Andriesje Hoogeveen (1900- )

                                     Folkert Hoogeveen (1902- ) & Willemke Lap

                                             Jan Albert Hoogeveen (1935-1936)

                                     Wietske Hoogeveen (1904-1942) & Johannes Lap

                                             N.N. Hoogeveen (1938-1938)

                                     Andries Hoogeveen (1906-1925)

                                     Joukje Hoogeveen (1907-1907)

                                     Gurbe Hoogeveen (1909-1909)

                                     Gurbe Hoogeveen (1911-1911)

                              Willemke Andries Hoogeveen (1872-<1923) & Gerlof Posthuma (1893)

                              Aukje Andries Hoogeveen (1875-1877)

                              Wietze Andries Hoogeveen (1880-1882)

               Hiltje Jurjens (Hogeveen) (1808-1845) & Wieger Klazes Veenstra (1838)

               Andries Jurjens Hogeveen (1812-1838) & Jitske Gosses Nijboer (1836)

                      Jurjen Andries Hogeveen (1836-1903) & Fokje Binderts Tinga (1841-1918) (1865)                                                             (Opsterland/Oostermeer/ FR)

                              Tjitske Jurjens Hogeveen (1865-1943) & Ulbe Durk de Vries (1903)

                              Andries Jurjens Hogeveen (1869-1951) & Antje Tobias van der Velde (1873-1906) (1894)                                  (Om/Oostermeer/Bergum FR)

                                     Sijtske Hogeveen (1895-1928) & Taeke van der Kuip (1915)

                                     Jurjen Hogeveen (1897-1987) & Sijtske Zandbergen (1922)                                                                                   (///Jarvis, Ont. CA)

                                     Tobias Hogeveen (1899-1986) & Baukje Fokkes Postma (1894-1954) (1925)                                                             (Oostermeer/Drachten/ /Bergum FR)

                                             Wietske Hogeveen (1928-1998)                                                                                                                           (Ureterp/Dokkum FR)

                                     Kornelis Hogeveen (1902-1979) & Antje Dirks Brouwer (1904-1969) (1926)                                              (Oostermeer/Oostermeer/Oostermeer FR)

                                             Dirk Hogeveen (1931-2009) & Klaaske Wijnstra (1953)                                                                    (Oostermeer/Oostermeer/Oostermeer FR)

                                                    Cornelis Hogeveen (1953-1966)                                                                                                                    (Oostermeer FR)

                                             Tobias Kornelis Hogeveen (1932-1997) & Sijtske Zandstra (1934-2003)                                              (Oostermeer/Oostermeer/ /Opsterland FR)

                                     Kornelis Hogeveen (1902-1979) & Tietje Kooistra (1903-1982) (1976)                                                                (Oostermeer/Oostrum/Oostermeer FR)

                                     Fokje Hogeveen (1904-2001) & Andries Wedzinga (1902-1966) (1925)                                                (Oostermeer/Achtkarspelen/Oostermeer FR)

                                     Tjitske Hogeveen (1909- ) & Jan Mulder (1930)                                                                                                        (Oostermeer FR/Bedum GR/ )

                                     Tjerk Hogeveen (1912-1992) & Renskje van der Veen (1913-1994)                                                                      (Oostermeer/ / FR)

                                     Sjouke Hogeveen (1915-2003) & Aukje Kuipers (1914-1982) (1937)                                                      (Oostermeer/Oostermeer/Oostermeer FR)

                                     Sjouke Hogeveen (1915-2003) & Anna Jans Barwegen (1914-2005)                                                                    (Oostermeer/Aalsum/ FR)

               Jan Jurjens Hogeveen (1816-1886) & Rensjen Luites Smit (1845)

                      Rinske Jans Hogeveen (1846-1889) & Foppe Sjoerds Hemminga (1870)

               Jan Jurjens Hogeveen (1816-1886) & Grietje Jans Houwink (1847)

               Sake Jurjens Hogeveen (1820- ) & Riemkje (Imke) Johannes Jager (1843)

                      N.N. Hoogeveen (1844-1844)

                      Jurjen Sakes Hoogeveen (1844-1844)

                      Rinskjen Sakes Hoogeveen (1846- ) & Sijtze Pieters Bijker (1869)

                      Rinskjen Sakes Hoogeveen (1846- ) & Jan Tjibbes Jongsma (1875)

                      Janke Sakes Hogeveen (1849-1853)

                      Jurjen Sakes Hogeveen (1854-1909) & Jacobjen Feddes de Jong (1876)

                              Sake Jurjens Hogeveen (1877- ) & Trijntje van der Iest (1903)

                      Jurjen Sakes Hogeveen (1854-1909) & Antje Visser (1885)                                                                                                    (Smallingerland FR)

                              Sietze Hogeveen (1886- ) & Doetje Kornelis Paulusma (1907)

                                     Antje Hogeveen (1908- ) & Berend Noorman (1931div1937)                                                                                 (Groningen GR)

                                     Jurjen Hogeveen (1911-1978) & Martha Wietzes (1912-1942) (1939)                                                                 (Groningen GR)

                                     Kornelis Hogeveen (1912- )                                                                                                                                           (Schiedam ZH)

                              Marten Hogeveen (1888- ) & Janke Bouma (1915)                                                                           (Smallingerland/Tietjerksteradeel FR/A’dam NH)

                                     Jurjen Martens Hogeveen (1918-1988)

                                     Richttje Martens Hogeveen (1920-2002)

                                     Anna Martens Hogeveen (1929-2002)

                              Jacob Hogeveen (1891- ) & Agatha Hofman (1917)

               Sake Jurjens Hogeveen (1820- ) & Immigjen Braam (1877)

       Gerrit Wijbes (Hogeveen) (1775-1822) & Janke Gaukes (Akkerman) (1798)

               Wiebe Gerrits Hogeveen (1799-1879) & Hinke Wijtzes Kalsbeek (1822)

                      Wijtze Wiebes Hogeveen (1823-1903) & Jentje Hendrikus Tigelaar (1845)

                              Wiebe Wijtzes Hogeveen (1845-1926) & Wijtske Merks Hoeksma (1847-1872) (1870)                                  ( /Oosterwolde FR/ )

                                     Wijtze Hogeveen (1871-1872)

                              Wiebe Wijtzes Hogeveen (1845-1926) & Geesje Vos (1874)

                                     Wijtze Hogeveen (1875-1875)

                                     Grietje Hogeveen (1876-1877)

                                     Grietje Hogeveen (1878-1954) & Hendrik van der Vinne (1902)

                                     Wijtze Hogeveen (1880-1941) & Lubbertha Schuldink (1903)

                                             Wiebe Hogeveen (1903-1953) & Alberdina Johanna Staarman (1926)

                                                    Wijtze Hogeveen (1927-2005) & Johanna Roelofse (1956)

                                                            Wiebe Peter Hogeveen (1958- )

                                                    Gerrit Jan Hogeveen (1929- )

                                                    Lubbertha Willemina Hendrika Hogeveen (1931- )

                                                    Willemina Hendrika Lubbertha Hogeveen (1932-1992) & Rijmert de Ruiter (1959)

                                                    Willemina Hendrika Lubbertha Hogeveen (1932-1992) & Ebertus van Veen (1961)

                                                    Jannes Hogeveen (1935- )

                                                    Albertje Frederika Hermina Hogeveen (1937-1982) & Egbert de Haan (1956)

                                                    Gézienus Herman Johan Hogeveen (1941-1941)

                                             Jannes Hogeveen (1906-1977)

                                             Geesje Hogeveen (1908-1995) & Willem Spits (1937)

                                             Herman Johan Hogeveen (1912-1983) & Maartje Voogt (1940)

                                                    Geertruida Lubbertha Hogeveen (1942- )

                                                    Wijtze Dirk Hogeveen (1946- )

                                                    Johanna Hogeveen (1950- )

                                                    Rob Hogeveen (1955- ) & Cilia van den Enden

                                             Herman Johan Hogeveen (1912-1983) & Maartje Voogt (1983)

                                             Grietje Hogeveen (1914-1995) & Willem Bakker (1940)

                                             Jennigje Hogeveen (1917-1917)

                                             Egbert Jan Hogeveen (1920-1991) & Geertina Woldhuis (1944)

                                                    Wietske Erna Hogeveen (1945- )

                                                    Roelfina Berthina Hogeveen (1948- )

                                                    Carolina Margaretha Hogeveen (1954- )

                                     Jan Hogeveen (1882-1945) & Hendrika Cornelia de Bie (1881- ) (1903)                                                             (Emmen/Emmen/Emmen DR)

                                             Geesje Hogeveen (1904-1982) & Jan Dirk Koetsier (1927)

                                             Adriaan Hogeveen (1905-1961) & Pietje Steenhuizen (1927)                                                                         (Vledder/ /Utrecht UT)

                                                    Pietje Hogeveen (1927-1927)

                                                    Jan Hogeveen (1930-2010) & Geertruida Gerritdina Willemina van Bruggen (1956)

                                                            Robert Erwin Hogeveen (1957- )

                                                            Adwin Richard Hogeveen (1961- )

                                                            John Harold Hogeveen (1966- )

                                                    Sijtske Hogeveen (1936- )

                                                    Gerrit Hogeveen (1943- )

                                             Wiebe Hogeveen (1907-1969) & Louisa Jacoba Verbrugh (1931)

                                                    Cornelia Jacoba Hogeveen (1933- )

                                                    Hendrik Jan Hogeveen (1942- )

                                             Aaltje Johanna Hogeveen (1908-1964) & Arie Willemsen (1934)

                                             Griet Hogeveen (1910-1990) & Bernardus Johannes Heesbeen (1937)

                                             Willem Hogeveen (1913-1918)

                                             Henderikus Cornelis Hogeveen (1915-2001) & Cornelia de Bie (1939)

                                                    Olga Paulina Hogeveen (1944- )

                                                    Sylvia Carolina Jantina Hogeveen (1947- )

                                             Bouke Hogeveen (1917-1977) & Trijntje Huisken (1943)

                                                    Pandora Martha Hogeveen (1948- )

                                                    Magdalena Stella Hogeveen (1951- )

                                             Willem Hogeveen (1919-1986) & Anneke van Willigen (1943)

                                                    Jan Karel Hogeveen (1944- ) & Evertje Hop (1964)

                                                            Jan Karel Hogeveen (1969- )

                                                    Hendrikus Cornelis Hogeveen (1946- )

                                                    Willem Hogeveen (1948- )

                                                    Jannigje Hogeveen (1950-2011) & Rijk van den Heuvel (1976)

                                                    Geertruida Hogeveen (1952- )

                                                    Hans Robert Hogeveen (1953- )

                                                    Anneke Hogeveen (1955- )

                                                    Sandra Hogeveen (1957- )

                                                    Diana Cora Hogeveen (1958- )

                                             Henderika Jantina Hogeveen (1921-1996) & Johannes Frederik Jansen (1946)

                                             Henderika Jantina Hogeveen (1921-1996) & Jan Bröker (1989)

                                             Cornelia Hogeveen (1925-1984) & Johannes Hendrikus van Maurik (1948)

                                     Henderikus Jentinus Hogeveen (1884-1968) & Eelje Veldman (1913)                                                                                 (Canada)

                                     Henderikus Jentinus Hogeveen (1884-1968) & Ann Leep (1922)                                                                                          (Canada)

                                     Bouke Hoogeveen (1886-1946)                                                                                                                                                   (Canada)

                                     Broer Hoogeveen (1887-1888)

                                     Jentien Hoogeveen (1889-1974) & Wicher Jansen Smit (1909)

                                     Broer Hoogeveen (1891-1980) & Francesca Barbara Zurowsky (1924)                                                                              (Canada)

                                     Roelfina Henderika Hoogeveen (1893-1941) & Willem Jacob Bos (1913)                                                                            (Canada)

                                     Hendrik Jakob Hoogeveen (1895- )                                                                                                                                             (Canada)

                                     Stijntje Hoogeveen (1897- ) & Nick A. Leep                                                                                                                              (Canada)

                                     Catharina Marchiena Hoogeveen (1899-1970) & Jan de Vries                                                                                             (Canada)

                                     Hendrikje Hoogeveen (1902- ) & Siert Smit (1923)

                              Hendericus Wijtzes Hogeveen (1848-1914) & Willemtje Bouwknegt (1876)

                                     Jentje Hogeveen (1876-1918) & Albert Bakker (1902)

                                     Wijtse Hogeveen (1879- ) & Elsiena Vos (1903)

                                             Hendericus Hogeveen (1903-1980) & Geertruida Davids (1924)

                                                    Wijtse Hogeveen (1924-2001) & Trientje Pesman (1952)

                                                            Grietje Hogeveen (1954- )

                                                            Henderikus Hogeveen (1958- )

                                                    Roelfien Hogeveen (1927- )

                                                    Elsiena Hogeveen (1934- )

                                             Grietje Hogeveen (1905-1971) & Antonius Petrus Geraets (1929)

                                             Wilhelmina Hogeveen (1907-1992) & Hendrik ten Hoor (1938)

                                             Harmanna Maria Hogeveen (1909-1962) & Dirk Kok (1933)

                                             Jentje Hogeveen (1913-1988) & Wilhelmus Antonius Theodorus van de Ven (1938)

                                             Roelfina Hogeveen (1915-2004) & Johannes van Diemen (1937)

                                             Wijtse Hogeveen (1917-1992) & Catharina Wilhelmina Vossenberg (1957)

                                                    Robert Jan Hogeveen (1958- )

                                                    Elsiena Wilhelmina Maria Hogeveen (1964- )

                                             Pieter Hogeveen (1917-1919)

                                             Elsiena Hogeveen (1921-1963) & Hugo Kleijweg (1948)

                                             Rensje Aaltje Hogeveen (1922-1986) & Gerrit Cornelis Bruin (1948)

                                     Pieter Hogeveen (1881-1929) & Hendrikje ten Hoor (1910)

                                             Willemina Henderika Hogeveen (1911-1993) & Lippe Scheeringa (1946)

                                             Hendrik Jan Hogeveen (1912-1989) & Franssisca Henderika Muthert (1940)

                                                    Peter Hogeveen (1941- )

                                                    Trijntje Hogeveen (1942- )

                                                    Frans Hendrik Hogeveen (1943- )

                                                    Henderika Hogeveen (1944- )

                                                    Franssisca Henderika Hogeveen (1952- )

                                             Leonard Wijtses Hogeveen (1926- )

                                     Rensje Hogeveen (1884-1938) & Jan Engberts (1904)

                                     Wiebe Hoogeveen (1884-1886)

                                     Wiebe Hoogeveen (1886-1889)

                                     Aaltje Hoogeveen (1888-1969) & Jans Buter (1910)                                                                                                               (Coevorden DR)

                                     Wiebe Hoogeveen (1890-1890)

                                     Hendrikje Hoogeveen (1891-1974) & Gerrit Koops (1911)

                                     Roelfje Hogeveen (1894-1960) & Koop Schippers (1912)

                                     Wiebigje Hoogeveen (1897-1986) & Jannes Snoeijer (1923)

                                     Willemina Hoogeveen (1899-1961) & Pieter Willem Steenwijk (1919)

                              Hendrik Wijtzes Hogeveen (1849-1850)

                              Gerrit Wijtzes Hogeveen (1849-1850)       

                              Hendrik Gerrit Wijtzes Hogeveen (1851-1869)

                              Hendrikje Wijtzes Hogeveen (1853-1941) & Iebele Louwes de Klein (1877)

                              Hendrikje Wijtzes Hogeveen (1853-1941) & Jan Jacobs Olijve (1886)

                              Roelofje Wijtzes Hogeveen (1855-1915) & Aant Annes Annema (1888)

                              Roelofje Wijtzes Hogeveen (1855-1915) & Jelle Haxe (1900)

                              Wijtze Wijtzes Hoogeveen (1857-1940) & Roelofje Stijkel (1888)

                                     Jentje Hoogeveen (1889-1898)

                                     Albrecht Hoogeveen (1891-1957) & Foekje Hoogenberg (1913)

                                             Roelofje Hogeveen (1913-1995) & Cornelis Dalmeijer (1935)

                                             Alle Hogeveen (1915-1975) & Geesje Kappel (1943)

                                             Wiea Cornelia Hogeveen (1918-1977) & Bernardus van Slooten (1945)

                                             Cornelia Hogeveen (1921- )

                                     Albrecht Hoogeveen (1891-1957) & Janna Beekman (1951)

                                             N.N. Hogeveen (1951-1951)

                                     Wijtze Hogeveen (1894-1969) & Geertje Mesken (1920)

                                             Wijtze Hogeveen (1920-1968) & Grietje Maria Bos (1950)

                                                    Yvonne Jeannette Hogeveen (1947- )

                                                    Jacoba Geertje Elizabeth Hogeveen (1953- )

                                                    Geertje Hermanna Hogeveen (1958- )

                                                    Trijntje Anna Hogeveen (1960- )

                                             Lucas Hogeveen (1922-1995) & Jantje Epping (1949)

                                                    Wijtze Hogeveen (1950- )

                                                    Jan Hogeveen (1952- )

                                                    Gerard Lucas Johannes Roelof Hogeveen (1955- )

                                             Hendrik Rieuwert Hogeveen (1924-2001) & Hermina Jacoba Leverman (1949)

                                                    Janny Bernarda Hogeveen (1949- )

                                                    Geertje Hogeveen (1953-2009)

                                                    Henny Hermina Hogeveen (1958- )

                                             Hermanna Hogeveen (1925-1979) & Petrus Willebrordus van Oorsouw (1949)

                                             Roelofje Alberdina Hogeveen (1929-2005)

                                             Jantje Hogeveen (1932-1972) & Jan Tiemens (1965)

                                     Jantje Hoogeveen (1897-1963) & Karst Mesken (1920)

                                     Wiebe Hoogeveen (1899-1900)

                                     Jentje Hoogeveen (1902-1982)

                                             Wijtze Hogeveen (1923-1990) & Trijntje Hofman (1949)

                                                    Jentje Hogeveen (1950- )

                                                    Anna Albertha Hogeveen (1953-1967)

                                                    Jannette Annaliesje Hogeveen (1954- )

                                     Jentje Hoogeveen (1902-1982) & Jannes Dooren (1950)

                                     Jentje Hoogeveen (1902-1982) & Karst de Jong (1956)

                                     Wiebe Hoogeveen (1904-1956) & Katrina Hartgers (1927)

                                             Wietze Hogeveen (1928-1982) & Roelofje Janna Oostindie (1954)

                                                    Janna Katrina Hogeveen (1955- )

                                                    Katrina Janna Wietske Marietje Hogeveen (1956- )

                                                    Wiebe Marinus Hogeveen (1957- )

                                                    Rosalientje Hogeveen (1959- )

                                             Niske Hogeveen (1929-1994) & Arnoldus Willem de Visser (1956)

                                             Roelof Albert Hogeveen (1931- )

                                             Albert Hogeveen (1934-1991) & Johanna Lamberdina Runneboom (1960div1966)

                                                    Marcel Wibo Johannes Hogeveen (1962- ) & Catharina Johanna Hendrika Mekers

                                                            Mark Hogeveen (1992-1993)

                                             Albert Hogeveen (1934-1991) & Johanna Maria Lorist (1967)

                                                    Nicole Barbara Maria Hogeveen (1968- )

                                                    Simone Angela Maria Hogeveen (1970- )

                                     Karst Hoogeveen (1907-1907)

                                     Henderikus Hoogeveen (1907-1908)

                                     Karst Hoogeveen (1909-1986) & Baukje van der Veen (1936)

                                             Wietse Hogeveen (1936- )

                                             Margaretha Hogeveen (1938- )

                                             Roelofje Hogeveen (1945- )

                                             Johannes Hogeveen (1948- ) & Mina Alieda Brouwer (1967)

                                                    Karst Marcel Hogeveen (1968-2006) & Violet Maria Kroese (1990)

                                                            Denise Hogeveen (1990-2000)

                                                            Fabienne Hogeveen (1990- )

                                                            Dylan Hogeveen (1997- )

                      Wijtze Wiebes Hogeveen (1823-1903) & Meintje Geerts Ruiter (1870)

                              Hendrik Gerrit Wijtzes Hoogeveen (1871-1933) & Jacobje Bruinsma (1874-1932) (1899)

                                     Wijtze Hoogeveen (1900-1961) & Hendrikje Baron (1927)

                                             Hendrik Gerrit Hoogeveen (1928-1979) & Johanna Berendina Addink (1954)

                                                    Wietze Hoogeveen (1954- )

                                                    Christina Hermina Hoogeveen (1956- )

                                                    Henny Hoogeveen (1957- )

                                                    Jan Willem Hoogeveen (1960- )

                                                    Wim Sent Hoogeveen (1961- )

                                                    Johan Hoogeveen (1962- )

                                                    Gerard Hoogeveen (1967- )

                                                    Harry Hoogeveen (1970- )

                                             Wiebigje Hoogeveen (1928- )

                                             Sent Hoogeveen (1933- )

                                     Gooitske Hoogeveen (1902-1909)

                                     Jan Hoogeveen (1906-1906)

                                     Geert Hoogeveen (1907-1971) & Aaltje Zantinge (1935)

                                             Hendrik Gerrit Hoogeveen (1936-2001) & Anna Jacoba de Witte (1961)

                                                    Grietje Hoogeveen (1962- )

                                                    Aaltje Hoogeveen (1963- )

                                             Goosem Hendrik Hoogeveen (1939-2004) & Thea Stientje de Jong (1964)

                                                    Geert Aaldert Hoogeveen (1965- )

                                                    Katharina Jolanda Hoogeveen (1970- )

                                             Wijtze Hoogeveen (1944- )

                                             Edward Hoogeveen (1947- )

                                             Antoon Hoogeveen (1948- ) & Trijntje Geertje Miedema (1970)

                                                    Jolanda Alie Hoogeveen (1971-1972)

                                                    Geert Schelte Hoogeveen (1973- )

                                                    Alwin André Hoogeveen (1974-1976)

                                                    Mirjam Gerrie Hoogeveen (1977- )

                                     Gooitske Hoogeveen (1909-1991) & Jannes Brinksma (1933)

                                     Meintje Hoogeveen (1914-1943)

                              Geert Wijtzes Hoogeveen (1874-1875)

                      Janke Wiebes Hogeveen (1824-1908) & Tieleman Jans Werkman (1852)

                      Gerrit Wiebes Hogeveen (1826-1897) & Klazina Klazes Dunnewind (1857)

                              Wiebe Gerrits Hoogeveen (1859-1946) & Hilligje Noorman (1892)

                                     Gerrit Hoogeveen (1893-1960) & Berendina Jalink (1925)

                                     Hendrik Hoogeveen (1896-1971) & Johanna Cornelia Verkuil (1921)

                                             N.N. Hoogeveen (1921-1921)

                                             Wiebe Hendrik Hogeveen (1923- )

                                             Willemina Hogeveen (1925- )

                              Klaas Gerrits Hoogeveen (1862-1881)

                              Engbert Gerrits Hoogeveen (1865-1940) & Grietje Grit (1891)

                                     Klasina Hoogeveen (1891-1918) & Anne K. Zwart (1915)

                                     Roelofje Hoogeveen (1893-1971) & Arend Oosterga (1912)

                                     Gerritje Hoogeveen (1896-1898)

                                     Steffen Hoogeveen (1899-1989) & Eltje Hofman (1929)

                                             Ijkje Hoogeveen (1930- )

                                             Grietje Hoogeveen (1931- )

                                             Janna Hogeveen (1934-2003) & Grietinus van Rozen (1958)

                                             Engbert Hoogeveen (1935-1936)

                                             Engbertha Hoogeveen (1938- )

                                             Jan Engbert Hoogeveen (1940- )

                                             Gerrit Hoogeveen (1941- )

                                             Steffen Hoogeveen (1943- )

                                             Berend Hoogeveen (1946- )

                                     Gerrit Hoogeveen (1901-1979) & Klaasje Rooks (1925)

                                             Aukje Hoogeveen (1925-2011) & Marten van der Wal (1950)

                                             Engbert Hoogeveen (1926-1995) & Pieternella Jentina Johanna Hogenkamp (1955)

                                                    Gerrit Hoogeveen (1955- )

                                                    Harm David Hoogeveen (1957-1979)

                                                    Clara Boukje Hoogeveen (1961- )

                                                    Gea Gezina Grietje Hoogeveen (1964- )

                                             Gerrit Hoogeveen (1928-2002) & Alberta Klasiena Visscher (1954)

                                                    Gerrit Jan Hoogeveen (1955- )

                                                    Klaas Johan Hoogeveen (1958- )

                                                    Klaske Anna Hoogeveen (1961- )

                                             Grietje Hoogeveen (1929- )

                                             Klasina Roelofje Hoogeveen (1932- )

                                             Jantje Catharina Hoogeveen (1935- )

                                             Steffen Hoogeveen (1942- )

                                             Klaasje Hoogeveen (1944-1996) & Jan Terpstra (1968)

                                     Annigje Hoogeveen (1905-1907)

                                     Annigje Hoogeveen (1908-2002) & Hendrikus Tiegelaar (1938)

                              Hendrik Gerrits Hoogeveen (1868-1868)

                              Hendrik Gerrits Hoogeveen (1869-1941)

                              Lubbigje Gerrits Hoogeveen (1874-1941)

                      Geertje Wiebes Hogeveen (1828-1902) & Harmen Hendriks Steg (1854)

                      Geertje Wiebes Hogeveen (1828-1902) & Bartele Hemstra (1868)

               Beitske Gerrits Hogeveen (1803-1865) & Johannes Hendriks Leffring (1832)

               Wijtske Gerrits Hoogeveen (1808-1874) & Jacob Olijve (1814-1891) (1835)                                                                            ( /Smilde/ DR)

               Anna Gerrits Hoogeveen (1811-1813)

               Aukje Gerrits Hoogeveen (1812- )

               Jitske Gerrits Hogeveen (1818-1818)

       Gerrit Wijbes (Hogeveen) (1775-1822) & Geeske Jans Pasveer (1821)

       Jan Wijbes (Hogeveen) (1777- )

       Jan Wijbes (Hogeveen) (1779-1813) & Feikjen Klazes (van der Schuijt) (1806)

               Wijtske Jans Hogeveen (1808-1886) & Eerde Gerkes Veenstra (1838)

               Klaas Jans Hogeveen (1810-1846) & Wilhelmina Denissen (1839)                                                                                              (Den Haag/R’dam ZH)

               Douwtje Jans Hogeveen (1812-1889) & Kornelis Haaijes Loonstra (1835)

       Oentje Wijbes (Hogeveen) (1781- )

       Libbe Wijbes (Hogeveen) (1784- )

 

 

Ooststellingwerf, Friesland

 

Hendrik Ijbes (~1720- ) & Grietje Jannes ( -1795)                                                                                                                                         (Ooststellingwerf FR)

       Jannes Hendriks (Hoogeveen) (1746-1825) & Jantje Alles (1801)                                                                                                        (Fochteloo FR)

               Grietje Jannes (Hoogeveen) (1802-1871) & Theunes Luiten Brinksma (Smit) (1826)

               Grietje Jannes (Hoogeveen) (1802-1871) & Jan Bouwes Leekstra (1794-1868) (1852)

       Geertje Hendriks (1748- )

       Aeltje Hendriks (1753- )

       Antje Hendriks (1755- )

       Trijntje Hendriks Ijbes (1758-1826) & Ijsak Jannes (1786)                                                                                                                     (Appelscha/Appelscha/Appelscha FR)

       Antje Hendriks (Hoogeveen) (1761-1810) & Jacob Foppen (1784)

       Theunes Hendriks (Hoogeveen) (1750-1813) & Wobbigjen Douwes ( -1794) (1787)                                                        (Ooststellingwerf/Appelscha/Appelscha FR)

       Theunes Hendriks (Hoogeveen) (1750-1813) & Antje Pieters Eisinga (1795)                                                                                    (Appelscha/Appelscha/Appelscha FR)

               Pieter Theunes (Hoogeveen) (1799- )

               Pieter Theunes (Hoogeveen) (1801-1847)

               Eise Theunes (Hoogeveen) (1802-1850)

               Hendrik Theunes (Hoogeveen) (1796-1868) & Albertje Sijmens Brinksma (1796-1881) (1819)                   (Fochteloo/Oud-Beets/Oldeberkoop FR)

                      Theunis Hendriks Hoogeveen (1819-1897) & Geesjen Willems Bosch (1848)                                                                    (Appelscha/ / FR)

                              Hendrik Theunes Hoogeveen (1849-1915) & Cornelia Annes Zwart (1880)

                                     Johanna Hoogeveen (1881-1937) & Lenze van Weperen (1909)

                                     Theunis Hoogeveen (1883-1869) & Trijntje Berga (1908)

                                             Jantje Hoogeveen (1909-1992) & Jeen Lingsma (1938)

                                             Cornelia Hoogeveen (1911-1991) & Jan van der Werf (1935)

                                             Abeltje Hoogeveen (1914-1985) & Albert Wiebo Burgij (1940)

                                             Hendrik Hoogeveen (1917-1986) & Derkina Staal (1949)

                                                    Berendje Hoogeveen (1950- )

                                                    Theunis Hoogeveen (1952- )

                                                    Trijntje Hoogeveen (1955- )

                                             Geesje Hoogeveen (1920-2011) & Willem van Wijk (1949)

                                             Gosse Hoogeveen (1934- )

                                     N.N. Hoogeveen (1886-1886)

                                     Geesje Hoogeveen (1887-1889)

                                     Anne Hoogeveen (1890-1958) & Hiltje van Rozen (1926)

                                             Jantje Hoogeveen (1927-2007) & Gerke Rosema (1952)

                                             Cornelia Hoogeveen (1936- )

                                     Geesje Hoogeveen (1894-1918)

                              Albertje Theunes Hoogeveen (1851-1910) & Gerrit Jeens Stoker (1875)

                              Alberdina Theunes Hoogeveen (1853-1927)

                              Willem Theunis Hoogeveen (1857-1932) & Aaltje Lenzes Koopmans (1884)

                                     Geesje Hoogeveen (1886-1886)

                                     Metje Hoogeveen (1887-1967)

                                     Geesje Hoogeveen (1889-1975) & Jeen Stoker (1910) [cousin via Albertje above]

                                     Aafje Hoogeveen (1894-1962) & Hendrik Mulder (1920)

                                     Albertje Hoogeveen (1899-1964) & Wiebe Mulder (1928)

                              Antje Theunes Hoogeveen (1862-1915)

                      Sijmen Hendriks Hoogeveen (1821-1882) & Baukje Durks de Klein/Vries (1829-1902) (1852)                   (Appelscha/Langezwaag/Ooststellingwerf FR)

                              Albertje Sijmens Hoogeveen (1853-1855)

                              Dirk Sijmens Hoogeveen (1854-1929) & Jebbigje Palmbos (1864-1951) (1883)                                                             (As/Appelscha/ FR)

                                     Antje Hoogeveen (1884-1906)                                                                                                                                      (Appelscha FR)

                                     Baukjen Hoogeveen (1887-1975) & Albert Bouw (1912)

                                     Sijmen Hoogeveen (1889-1971) & Maartje Bouw (1918)                                                                                        (Appelscha/ / FR)

                                             Jebbigje Hoogeveen (1919-2004)

                                             Jantje Hoogeveen (1920- )

                                     Marten Hoogeveen (1891-1972) & Jantje Smeenge (1925)                                                                                    (Appelscha/ / FR)

                                             Jebbigje Hoogeveen (1926- )

                                             Theo Dirk Hoogeveen (1938-1938)

                                     Louw Hoogeveen (1894-1896)

                                     Louw Hoogeveen (1897-1973) & Wilhelmina van Dam (1920)                                                                              (Ooststellingwerf FR/ /Heerlen LB)

                                             Dirk Sijmens Hoogeveen (1920-1935)                                                                                                                                (Heerlen LB/ )

                                             Johan Conrad Hoogeveen (1932-1969) & Trijntje Maria Bos (1957)                                                                            (Eh/ /Eindhoven NB/Den Haag ZH)

                                                    Dirk Sijmon Hoogeveen (1962- )                                                                                                                                   (Rijswijk ZH)

                                                    Rosina Violetta Hoogeveen (1964- )                                                                                                                           (Rijswijk ZH)

                                             Dirk Sijmens Hoogeveen (1936-1936)                                                                                                                                (Eindhoven NB)

                                     Hendrikje Hoogeveen (1900-1947) & Geurt Bouw (1917div1930)

                                     Alberdina Hoogeveen (1902-1973) & Hendrik Brinksma (1925)

                                     Antje Hoogeveen (1906-1984) & Johannes Hermann van Dam (1930)

                              Albertje Sijmens Hoogeveen (1855-1855)

                              Albertien Hoogeveen (1856-1923)

                                     Baukje Hoogeveen (1889-1890)

                              Albertien Hoogeveen (1856-1923) & Okke Wildschut (1890)

                              Aaltje Sijmens Hoogeveen (1859-1914) & Hendrik Boers (1862- ) (1884)                                                    (Ooststellingwerf FR/Hardenberg OV/A’dam NH)

                              Hendrik Sijmens Hoogeveen (1861-1880)

                              Louw Sijmens Hoogeveen (1863-1895) & Eltje de Boer (1889)

                                     Sijmon Hoogeveen (1889-1890)

                                     Sijmon Hoogeveen (1891-1959) & Jannetje Lammertse (1920)

                                     Sijmon Hoogeveen (1891-1959) & Jansje van Westervoort (1943)

                                     Pieter Hoogeveen (1893-1895)

                              Teunis Sijmens Hoogeveen (1866- ) & Albertje Jans Hogeveen (1868-1940) (1896)                                              (Ooststellingwerf/Opsterland FR/A’dam NH)

                                     Sophia Baukina (1897-1980)

                                     Simon Jan Hoogeveen (1898-1964) & Adriana Aartje van de Graaf (1923)

                                             Antoinette Christina Hoogeveen (1925-2010) & Theodorus Johannes Vilters (1947)

                                             Teunis Simon Hoogeveen (1927-1997) & Wilhelmina Helena Taats (1953)

                                                    Menno Sander Hoogeveen (1963- )

                                     Simon Jan Hoogeveen (1898-1964) & Margaretha Maria Koelewij (1961)

                                     Jan Theunis Hoogeveen (1900-1962) & Jacoba Adriana van Zuilen (1927)

                                             Teunis Cornelis Hoogeveen (1927-1927)

                                             Teunis Simon Hoogeveen (1929-2000) & Antonia Hendrina Steijger (1953)

                                                    Michelina Hoogeveen (1958- )

                                                    Arjen Hoogeveen (1963- )

                                             Hendrika Jacoba Hoogeveen (1931- )

                                             Jan Kees Hoogeveen (1940-1965)

                                     Laurens Hendrik Hoogeveen (1902-1907)

                                     Hendrik Fokke Hoogeveen (1904-1985) & Willemijntje Jorgensen (1906- ) (1929)                                                 (A’dam/A’dam/A’dam NH)

                                             Freddy Hoogeveen (1935- )

                                     Teunis Simon Hoogeveen (1905-1990) & Elisabeth Wilhelmina Maria Ruts (1926)

                                             Johannes Theodorus Hoogeveen (1926- )

                                             Albertje Hoogeveen (1931- )

                                             Cornelia Hoogeveen (1932- )

                                             Sophia Baukina Hoogeveen (1944- )

                                     Fokke Albertus Hoogeveen (1907-1981) & Marrigje van Eif (1933)                                                                                     (A’dam/A’dam/A’dam NH)

                                     Laurens Hendrik Hoogeveen (1908-1966) & Catharina Johanna Louise Grevelt (1938div1952)

                                             Thea Hoogeveen (1939-1998) & Frans Löbler (1960)

                                             Thea Hoogeveen (1939-1998) & Franciscus Johannes Schreijer (1979)

                                             Elly Hoogeveen (1943- )

                                             Sonja Hoogeveen (1947- )

                                             Robert Gerard Hoogeveen (1952- )

                                     Laurens Hendrik Hoogeveen (1908-1966) & Wilhelmina Pieternella de Klerk (1963)

                              Antje Sijmens Hoogeveen (1869-1943) & Leendert Verstijnen (1921)

                              Willemtje Sijmens Hoogeveen (1872-1966) & Gerrit Liefting (1869- ) (1906)                                                             (Appelscha FR/Arnhem/Amersfoort UT)

                      Antje Hendriks Hogeveen (1823- )                                                                                                                                              (Appelscha FR)

                      Antje Hendriks Hogeveen (1826-1899) & Cornelis Westerhoff (1850)                                                                                (Appelscha/ / FR)

                      Antje Hendriks Hogeveen (1826-1899) & Jan Alberts Oosterloo (1856)                                                                              (Appelscha/ / FR)

                      Willemtje Hendriks Hoogeveen (1829-1895) & Engbert Pieters Bakker (1851)                                                                 (Appelscha/ / FR)

                      Jan Hendriks Hoogeveen (1832-1896) & Sijtske Fokkes Annema (1861)                                                                             (Appelscha/ / FR)

                              N.N. Hoogeveen (1862-1862)

                              Rompkje Jans Hoogeveen (1863-1948)

                              Hendrik Jans Hoogeveen (1865-1936) & Tjipkje Tjeerds de Haan (1770- ) (1893)

                                     Sietske Hoogeveen (1894-1945) & Evert Oelof (1918)

                                     Jan Hoogeveen (1895-1954) & Antonia van Huijzen (1899- ) (1923)                                                                     (Leeuwarden FR/Af/Amersfoort UT)

                                             Tjipkje Margrietha Hoogeveen (1924- )

                                             Margrietha Hoogeveen (1937- )

                                     Romkje Hoogeveen (1897-1898)

                                     Tjitske Hoogeveen (1899-1985) & Cornelis de Graaf (1931)

                                     Romkje Hoogeveen (1901-1921)

                                     Aaltje Hoogeveen (1904-1981)

                                     Tjeerd Hoogeveen (1908-1976) & Grietje Vellinga (1932)

                                             Hiltje Hoogeveen (1933- )

                              Albertje Jans Hogeveen (1868-1940) & Teunis Sijmens Hoogeveen (1866- ) (1896)                                              (Opsterland/Ooststellingwerf FR/A’dam NH)

                              Fokke Jans Hoogeveen (1871-1954) & Aaltje de Boer (1896)

                                     Jan Hoogeveen (1897-1985) & Joukje Kijlstra (1920)

                                             Fokke Jan Hoogeveen (1921-1991) & Antje Witteveen (1947)

                                                    Hinke Meta Bouina Hoogeveen (1947- )

                                                    Joukje Gertrude Titia Hoogeveen (1950- )

                                             Fokke Jan Hoogeveen (1921-1991) & Jantje Hendrikje Bakkenes (1957)

                                                    Willemina Janneke Henderika Hoogeveen (1958- )

                                                    Jan Fokke Hoogeveen (1961- )

                                                    Henriette Francisca Jeannette Hoogeveen (1963- )

                                             Geert Sietze Hoogeveen (1924-1973) & Jitske Santema (1950)

                                             Joukje Hoogeveen (1934- )

                                     Jan Hoogeveen (1897-1985) & Anna Catharina Kooi (1961)

                                     Fokke Hoogeveen (1901->1926 )

                                     Sietske Hoogeveen (1902-1996) & Jacob Foppema (1976)

                      Jantjen Hendriks Hoogeveen (1834-1884) & Albert Martens Witvoet (1855)                                                                    (Appelscha/ / FR)

                      Trijntje Hendriks Hoogeveen (1837-1907) & Koop Jans Drok (1871)                                                                                   (Appelscha/ / FR)

                      Trijntje Hendriks Hoogeveen (1837-1907) & Jacob Jans Drok (1877)         [broer]                                                                (Appelscha/ / FR)

                      Pieter Hendriks Hoogeveen (1840-1893) & Margje Uilkes Haanstra (1872)                                                                       (Appelscha/ / FR)

                              Uilke Hoogeveen (1873-1873)

                              Margje Hoogeveen (1874-1945) & Pieter Jans Balstra (1896)

                              Hendrik Hoogeveen (1876- ) & Aaltje Snijder (1904)

                                     Johanna Hoogeveen (1905-1981)

                                     Martha Hoogeveen (1907-1994) & Hendrik Willem van der Horn (1935)

                                     Grietje Margje Hoogeveen (1909-1989)

                                     Hermina Hoogeveen (1912-1912)

                              Albertje Hoogeveen (1879-1925) & Hette de Vos (1907)

                              N.N. Hoogeveen (1882-1882)

 

 

Opsterland, Friesland

 

•Jan Sanders (~1710- ) & Hiltje Folkerts                                                                                                                                                          (Opsterland FR)

       Durk Jans (Hogeveen) (1735-1818) & Antje Oebeles (1770)

               Jan Durks (Hogeveen) (1774-1817)                                                                                                                                                    (Lippenhuizen FR)

               Romkjen Durks (Hogeveen) (1775-1827)                                                                                                                                          (Lippenhuizen FR)

               Hielkjen Durks (Hogeveen) (1782-1826) & Hendrik Sietses de Boer (1815)                                                                               (Kortezwaag FR)

               Fokjen Durks (Hogeveen) (1786-1853) & Geert Hendriks de Boer (1819)                                                                                  (Lippenhuizen FR)

               Grietje Durks (Hogeveen) (1787-1868) & Roel Hendriks Albertsma (1822)                                                                                (Lippenhuizen FR)

 

Jan Oenes (1715-1784) & Janke Fokkes (1716-1806) (1744)                                                                                                      (Frieschepalen/Kollum/Opsteland FR)

       Oene Jans (1745- )                                                                                                                                                                                          (Siegerswoude FR)

       Oene Jans (Hogeveen) (1746-1813)                                                                                                                                                             (Siegerswoude FR)

       Fokke Jans (1747- )                                                                                                                                                                                         (Siegerswoude FR)

       Heinse Jans (Hogeveen) (1749-1843)                                                                                                                                                        (Siegerswoude FR)

       Albert Jans (Hogeveen) (1750-1845)                                                                                                                                                         (Siegerswoude FR)

       Jan Jans (Hogeveen) (1752-1849) & Antje Andries (Driest) (1810)                                                                                        (Siegerswoude/Rottum, Haskerland FR)

               Joltje Jannes (Hoogeveen) (1810-1886) & Pieter Meinses van der Poel (1850)

               Jan Jans Hogeveen (1813-1870)

               Geeske Jannes Hogeveen (1817-1883) & Anne Hielkes de Vries

                      Hielkjen Hoogeveen (1838- ) & Hepke Halbes Taekema (1858)

               Geeske Jannes Hogeveen (1817-1883) & Focke Atzes van der Werf (1844div1855/1858)

               Geeske Jannes Hogeveen (1817-1883) & Jouke Bakker (1864)                                                                                                    (Oudhaske/Oldeouwer/Haskerland FR)

               Andriesjen Jannes Hogeveen (1822-1898) & Koert Lucas van der Veen (1850)                                                                        (Rottum/Heere/Haskerland FR)

               Hendrik Jans Hoogeveen (1829-1830)

       Wimpke Jans (1755-1838) & Jan Roels (Hofstede) (1785)                                                                                                                     (Sw/Sw/Siegerswoude FR)

       Wimpke Jans (1755-1838) & Wijtze Oedzes (Bouwsma) (1795)                                                                                                           (Sw/Bakkeveen/Siegerswoude FR)

       Grietje Jans (Hogeveen) (1757-<1843) & Pieter Eijses (Boonstra) (1791)                                                                                          (Sw/Sw/Siegerswoude FR)

       Fokke Jans (Hoogeveen) (1759-1844) & Janke Hendriks ( -1811) (1807)                                                                                            (Sw/Siegerswoude/Opsterland FR)

               Janke Fokkes (Hoogeveen) (1808-1880) & Evert Baukes Houtsma (1802-1875) (1834)                                                             (Siegerswoude/Beetsterzwaag/Opsterland FR)

               Hendrik Fokkes (1811-1811)                                                                                                                                                                (Siegerswoude FR)

       Geeske Jans (1762- )                                                                                                                                                                                       (Siegerswoude FR)

 

 

•Berend Egberts (Hogeveen) (~1780- )                                                                                                                                                               (Ureterp FR)

 

•Jan Aizes (Hoogeveen) (1751-1806) & Aukje Wijtzes (1784)                                                                                                                     (Opsterland FR)

       Aijse Jans (Haarsma) (1785-1848) & Maria (Rozina) Helbig (1824)

       Wietze Jans (Hoogeveen) (1787-1824)

       Sietze Jans (Haarsma) (1791-1846) & Geeske Lieppes de Wacht (1819)

       Bontje Jans (1794- )

       Siebe Jans (Haarsma) (~1796-1859) & Jelkjen Hielkes Veenstra (1822)

       Sake Jans (Hoogeveen) (1789-1866) & Aaltje Liebbes Radsma (1818)

               Jan Sakes Hoogeveen (1819-1890) & Martha Goslings Swart (1847)

               Fintje Sakes Hoogeveen (1822-1888) & Gjalt Pieters Wagenaar (1855)

               Libbe Sakes Hoogeveen (1824-1880) & Trijntje Berends Luiting (1846)

                      Sake Libbes Hoogeveen (1847-1899) & Klaaske Zijlstra (1846- ) (1874)                                                                              (Drachten/Dokkum/Dokkum FR)

                              Geeske Hoogeveen (1876-1885) 

                              Libbe Hoogeveen (1877-1877)

                              Catharina Hoogeveen (1878-1916)

                              Folkert Jeppo Hoogeveen (1880- )

                              Lubertus Hoogeveen (1881-1885)

                              Jan Hoogeveen (1882-1960)

                              Johannes Hoogeveen (1884-1884)

                              Lubertus Hoogeveen (1886-1887)

                              Lubertus Hoogeveen (1887-1926) & Anna Maria Josephina Gielis (1918)

                                     Marie Antoinette Catharina Hoogeveen (1919-2009) & Henricus Antonius Tullemans (1938)

                      Berend Libbes Hoogeveen (1850-1927) & Tjitske Minnes van der Meer (1875)

                              Libbe Hoogeveen (1875-1954) & Gaatske Tjeerds Bosch (1898)

                                     Tjitske Hoogeveen (1899-1971) & Gerard Doede Bekius (1926)

                              Minne Hoogeveen (1878-1939) & Aaltje Atema (1911)

                      Jan Libbes Hoogeveen (1852-1911) & Antje van der Veen (1853- ) (1885)                                                                         (Drachten/Franeker/Franeker FR)

                      Mettje Libbes Hoogeveen (1854- )

                      Aaltje Libbes Hoogeveen (1858-1945) & Johan Hendrik Mulder (1885)

                      Klaas Libbes Hoogeveen (1861-1949) & Sietske Zijlstra (1862- ) (1885div1929)                                  (Smallingerland/Oostdongeradeel FR/A’dam NH)

                              Libbe Hoogeveen (1886-1936) & Idske de Vries (1915)

                                     Helena Hempenia Hoogeveen (1916-2006) & Aert van Driel (1942)

                                     Sijtske Pietertje Idske Hoogeveen (1920-2001) & Jan de Haan (1962)                                                                 (Leiden/ / ZH)

                                     Hans Ijge Bauke Ids Hoogeveen (1928-1988) & Elisabeth Charlotta Turion (1954)

                                             Hans Albert Hoogeveen (1957- )

                                             Paul Christiaan Hoogeveen (1960- )

                                             Klaas Libbe Hoogeveen (1965- )

                              Oeds Hoogeveen (1888-1946) & Maria Hielkema

                                     Klaas Hoogeveen (1915-1945)

                                     Bertha Hoogeveen (1917-1917)

                                     Hubertus Hoogeveen (1926- )

                              Ruurdtje Hoogeveen (1890-1972) & Jan Douma (1918)

                              Klaas Hoogeveen (1893-1971) & Elizabeth Rodenburg (1919)

                                     Douwe Hoogeveen (1920-1990) & Johanna Mensink (1946)

                                             Aafje Margaretha Hoogeveen (1948- )

                                             Klaas Johannes Hoogeveen (1951- )

                                     Klaas Hoogeveen (1925- ) & Regina Theresiana Hoeben (1953)

                                             Richard Klaas Hoogeveen (1955- )

                                             Marcel Gerardus Hoogeveen (1958- )

                                             Carola Elizabeth Maria Hoogeveen (1961- )

                              Trijntje Hoogeveen (1895-1953) & Geert Edens (1920)

                              Tjerk Hoogeveen (1897-1977) & Sibbeltje Noordenbos (1919)

                                     Akke Hoogeveen (1919- )

                                     Sijtske Hoogeveen (1920-2011) & Cornelis van Altena (1946div1975)

                                     Klaas Hoogeveen (1924-1945)

                                     Douwine Hoogeveen (1932-2007) & Ijske Vos (1954)

                                             Eisso Hinderikus Hoogeveen (1955- )

                                             Sibbine Hoogeveen (1959- )

                                     Douwine Hoogeveen (1932-2007) & Sijbren Sijtsma (1980)

                              Jitske Hoogeveen (1900-1969) & Eliazer Jacob Sanders (1945)

                              Aaltje Hoogeveen (1902-1982) & Johan Senteur (1939)

                              Dirk Hoogeveen (1904-1982) & Trijntje Broersma (1934)

                                     Katharina Hoogeveen (1936- ) & Jan Hoogeveen (1960div1984)

                              Berend Hoogeveen (1906-1984) & Gesina Emkje Post (1907-1935) (1929div1935)                                                             (Dokkum/Lw/Leeuwarden FR)

                                     Saapkje Hoogeveen (1932- )

                              Berend Hoogeveen (~1905- ) & Hendrikje Hoekstra             (Schoterland FR)

                                     Klaas Hoogeveen (1931-1931)              [grounds for the divorce?]

                              Berend Hoogeveen (1906-1984) & Anje Regina Everdina Pannekoek (1911-1983) (1935)                                  (Dokkum/Lw/Leeuwarden FR)

                                     Baukje Hoogeveen (1936- ) & G. Dijkstra

                                     Dirk Hoogeveen (1939- )

                      Wietze Libbes Hoogeveen (1866-1957) & Trijntje Theunis van Dijk (1891)

                              Theunis Hoogeveen (1892-1944) & Henriette Louise Eleonore Riphagen (1887-1941) (1916)                      ( /Amersfoort UT/ NH)

                                     Wietze Hoogeveen (1918- ) & Hendrikje Strating (1939)

                                             Henri Louis Eleonoor Hoogeveen ( - )

                                             Bouke Johannes Hoogeveen (1943-2004) & Geertruida Catharina Maria Noordzij (1967)

                                                    Marco Hendrikus Hoogeveen (1968- )

                                             Theuntje Gerharda Hoogeveen (1944-1945)

                                             Wietze Hoogeveen (1948- )

                                             Theuntje Gerharda Hoogeveen ( - )

                                             Johannes Aaldert Hoogeveen (1953- )

                                     Gerhard Hoogeveen (1919-1919)

                                     Gerhard Hoogeveen (1920-1941)

                              Trijntje Hoogeveen (1893-1985) & Riemer Rienstra (1915)

                              Libbe Hoogeveen (1895-1968) & Wopkje Hoitinga (1927)

                              Haaije Hoogeveen (1895- ) & Barbera (Bartje) Haan (1922)

                                     Jantje Hoogeveen (1922- )

                                     Wietze Hoogeveen (1927- ) & Sijbrigje (Siepie) Faber (1954)

                                     Trijntje Hoogeveen (1933- )

                              Berend Hoogeveen (1898- ) & Hittje Steensma (1922)

                                     N.N. Hoogeveen (1922-1922)

                              Riekele Hoogeveen (1899-1991) & Geertje Tolsma (1921)

                                     Aaltje Hoogeveen (1921- )

               Wietze Sakes Hogeveen (1825-1897) & Tjitske Durks de Graaf (1849)

                      Aaltje Wietzes Hogeveen (1849-1859)

                      Antje Wietzes Hoogeveen (1851-1925) & Lammert Geerts Landman (1875)

                      Fimke Wietzes Hogeveen (1854-1914) & Anne Bruinsma (1883)

                      Durkje Wietzes Hogeveen (1858-1937) & Taco de Boer (1884)

                      Sake Wietzes Hoogeveen (1863-1935) & Annechien Hensens (1894)

                              Wietze Hoogeveen (1895-1972) & Catharina van der Laag (1918)

                                     Douwe Hoogeveen (1918-1987) & Hendrika Geertruida van Rootselaar (1958)                                                                (Den Haag ZH)

                                     Sake Hoogeveen (1926-1988) & Geertruida Pas (1958)

                              Dirk Hoogeveen (1897-1972) & Catharina Maria Koning (1921)

                                     Josephine Hoogeveen (1924-1993)

                                     Petrus Hoogeveen (1926-1985) & Antoinette Theresia van den Broek (1958)

                                             Dirk Frederik Hoogeveen (1966- )

                                             Johanna Catharina Hoogeveen (1966- )

                                     Wietze Hoogeveen (1928-1929)

                                     Wietze Hoogeveen (1932- )

                                     Maximiliaan Hoogeveen (1933- )

                              Tjitske Hoogeveen (1901-1976) & Rinse Schat (1923)

               Auke Sakes Hoogeveen (1826-1910) & Saakje Jans van der Veen (1852)

                      Sake Aukes Hoogeveen (1852-1929) & Fintje Schriemer (1878)

                              Auke Sakes Hoogeveen (1878-1941) & Stijntje van Bruggen (1901)                                                                                           (Harlingen FR)

                                     Sake Hoogeveen (1902-1995) & Ink van der Veer (1925)

                                             Joukje Hoogeveen (1926-2009) & Pieter Fris (1951)

                                             Christina Hoogeveen (1929-2011) & Roelof de Jong (1952)

                                     Sake Hoogeveen (1902-1995) & Leentje Zeldenrust (1956)

                                     Geert Hoogeveen (1905-1974) & Maria Poeze (1932)

                                             Auke Hoogeveen (1932-1992) & Jannetje Dozy (1957)

                                                    Florence Maud Hoogeveen (1957- )

                                                    Joyce Raquel Hoogeveen (1970- )

                                             Hendrikje Hoogeveen (1939- )

                                             Gerbren Klaas Hoogeveen (1948- )

                                     Fintje Hoogeveen (1910-1929)

                                     Grietje Hoogeveen (1912-2000) & Adam Jan Scheepstra (1939)

                              Hinke Hoogeveen (1880-1938) & Minze van der Sluis (1907)

                              Saakje Sakes Hoogeveen (1884-1933) & Roelof Huisman (1907)

                              Jitske Hoogeveen (1887-1952) & Theunis Jonker (1907)

                              Gosse Hoogeveen (1890-1890)

                              Geert Hoogeveen (1891-1966) & Janna Riekeles Tjoelker (1913)

                                     Jantje Hoogeveen (1914-1992) & Hermannus Hendrikus Korthuis (1935)

                                     Finje Hoogeveen (1916-1916)

                                     Fenna Hoogeveen (1918-1979) & Klaas Ritsema (1935)

                                     Fenna Hoogeveen (1918-1979) & Jan Jongst (1945)

                                     Riekele Hoogeveen (1919-1987) & Ingeborg Ruth van Petit (1946)

                                             Brigitte Hoogeveen (1945- )

                                             Riekele Erwin Geert Hoogeveen (1949-2003) & Ariena Johanna van der Ree (1971)

                                             Riekele Erwin Geert Hoogeveen (1949-2003) & Astrid Louise Janzon (1988)

                                     Riekele Hoogeveen (1919-1987) & Ingrid Ewa Herberger (1974)

                                     Hinke Hoogeveen (1920-1987) & Hendrik Hulshof (1953)

                                     Gesina Hoogeveen (1922-1983) & Johannes Franciscus Scholte (1943)

                                     Saakje Hoogeveen (1924-2000) & Vincenzo Lanzilli (1945)

                                     Saakje Hoogeveen (1924-2000) & Vincenzo Lanzilli (1990)

                                     Sake Hoogeveen (1927-2000) & Pietertje Stuivenberg (1951)

                                     Sake Hoogeveen (1927-2000) & Maria Catharina de Vroome (1988)

                                             Angelique Hoogeveen (1990- )

                                     Marie Hoogeveen (1929-2007) & Geert Vledder (1957div1981)

                      Jitske Aukes Hogeveen (1855-1940) & Leendert Noort (1883)                                                                                                            (Den Haag ZH)

                      Aaltje Aukes Hoogeveen (1858-1860)

                      Martha Aukes Hoogeveen (1860-1936) & Bartholomeus van der Wal (1885)

                      Jan Aukes Hoogeveen (1863- ) & Gettje Elzinga (1764- ) (1887)                                                                            (Drachten/Drachten/Smallingerland FR)

                              Goitske Hoogeveen (1888-1955) & Epke Kuipers (1917)

                              Auke Jans Hoogeveen (1889-1904)

                              Saakje Hoogeveen (1892- ) & Pieter van der Meer (1926)

                              Geert Hoogeveen (1895-1963) & Geertje Hoekstra (1917)

                                     Jan Hoogeveen (1918-1981) & Cornelia Maria de Goeij (1939)

                                             Geert Hoogeveen (1939-1940)                                                                                                                             ( /Dordrecht ZH)

                                             Geert Hoogeveen (1941- )

                                             Pieter Cornelis Jan Hoogeveen (1942-1999) & Elisabeth Gertruda Peeters (1965)

                                                    Matheus Titus Gerardus Hoogeveen (1961- )

                                                    Gertruda Henriette Cornelia Maria Hoogeveen (1967- )

                                             Renze Hoogeveen (1944-1950)                                                                                                                            ( /Dordrecht ZH)

                                             Jansje Hoogeveen (1945- )

                                             Cornelis Hoogeveen (1947- )

                                     Jan Hoogeveen (1918-1981) & Helena Maria Anna Willems (1948)

                                     Rinze Hoogeveen (1918-1974) & Klazina Visser (1946)

                                             Peter Hoogeveen (1949- )

                                             Geertruida Hoogeveen (1952- )

                                             Agnes Hoogeveen (1954- )

                                     Geertje Hoogeveen (1918-2007)

                                             Geertje Saskia Hoogeveen (1969- )

                                     Rindert Hoogeveen (1918- )

                              Fintje Hoogeveen (1897-1968) & Klaas de Vries (1920)

                              Sake Hoogeveen (1899-1980) & Hendrikje de Wagt (1927)

                                     Jan Hoogeveen (1927-2005) & Hiltje Jonker (1957)

                                             Elske Hendrikje Hoogeveen (1961- )

                                             Sake Johannes Hoogeveen (1967- )

                                     Sijke Hoogeveen (1929- )

                                     Geertje Hoogeveen (1931- )

                                     Aisina Hoogeveen (1938- )

                                     Hendrika Hoogeveen (1948- )

                              Reinder Hoogeveen (1899-1971) & Aaltje Reinders (1935)

                                     Janke Geertje Hoogeveen (1936- )

                                     Geertje Janke Hoogeveen (1938- )

                                     Roelofje Reina Hoogeveen (1942- )

                              Sijke Hoogeveen (1902-1972)

                              Aukje Hoogeveen (1905-1972) & Sjoerd Gosses (1937)

                              Durkje Hoogeveen (1907-1992) & Egbert de Vries (1937)

                              Jitske Hoogeveen (1909-1996)

                      Aaltje Aukes Hoogeveen (1866-1938) & Pieter Langeveld (1904)

                      Fintje Aukes Hoogeveen (1870-1913) & Age Hendriks Schokker (1898)

               Bauke Sakes Hoogeveen (1828- ) & Grietje Gerrits van der Valle (1854)

                      Aaltje Baukes Hoogeveen (1855-1914) & Jan Westerbeek (1850- ) (1881)                                                                        (Smallingerland/Bolsward FR/A’dam NH)

                      Gerrit Baukes Hoogeveen (1856-1944) & Maria Geertruida Schoonhoven (1872- ) (1895)                                  (Smallingerland FR/A’dam/A’dam NH)

                              Johanna Maria Geertruida Hoogeveen (1896-1975) & Petrus Joanne Hendricus ter Linden (1922)

                              Johanna Maria Geertruida Hoogeveen (1896-1975) & Bernardus Marinus Kremers (1968)

                              Gerrit Bouke Hoogeveen (1900-1995) & Elfriede Christine Littmann (1928)

                                     Maria Magdalena Eugenie Hoogeveen (1926-1997) & Jacobus Johannes Beuk (1958)

                              Gerrit Bouke Hoogeveen (1900-1995) & Jacoba Stentrop (1969)

                              Christiaan Arend Hoogeveen (1901-1901)

                              Jan Andries Hoogeveen (1901-1901)

                      Wietske Baukes Hoogeveen (1858-1895) & Klaas Nauta (1862- ) (1883)                                                            (Smallingerland/Wonseradeel FR/A’dam NH)

                      Aukje Baukes Hoogeveen (1860-1938) & Johannes Theodorus de Vries (1859- ) (1884)                                                             (Leeuwarden FR/A’dam/A’dam NH)

                      Sake Baukes Hoogeveen (1863-1937) & Trijntje Pasma (1863- ) (1885)                                                                             (Leeuwarden/Sneek FR/A’dam NH)

                              Anna Margaretha Hoogeveen (1886-1962) & Frans van Harseler (1909)

                              Grietje Anna Catharina Hoogeveen (1888-1967) & Cornelis Hendricus van Rossum (1910)

                              Grietje Anna Catharina Hoogeveen (1888-1967) & Frans Cornelis Jacobus Hartgers (1957)

                              Catharina Hoogeveen (1889-1965) & Gerrit Johan Haller (1915)

                              Bouke Jacques Hoogeveen (1891-1892)

                              Aleida Martha Catharina Hoogeveen (1894-1922) & Willem Robert Dörr (1917)

                              Bouke Jacques Hoogeveen (1895-1968) & Maria Johanna Collet (1919)

                                     Jacques Hoogeveen (1922-2008) & Wilhelmina Elisabeth Mark (1947)

                                             Jacques Hoogeveen (1947- )

                                             Yvonne Hoogeveen (1953- )

                                             Catharina Bernardina Elisabeth Maria Hoogeveen (1963- )

                                     Jacques Hoogeveen (1922-2008) & Maria Hendrika Kaak (1970)

                                             Jozef Willem Hoogeveen (1972-2004)

                                     Frans Hoogeveen (1929-2001) & Adriana Frederika Jonker (1954)

                                             Erik Hoogeveen (1960- )

                                             Saskia Mary Hoogeveen (1962- )

                                             Martine Hoogeveen (1968- )

                                             Melanie Hoogeveen (1969-1969)

                                     Frans Hoogeveen (1929-2001) & Hilda Snel (1973)

                                     Frans Hoogeveen (1929-2001) & Hilda Snel ( - ) (1992)

                      Jelke Baukes Hoogeveen (1865-1945) & Saakje Siebes Hoogeveen (1866- ) (1888)                                                             (Utingeradeel/Harlingen FR/A’dam NH)

                              Bauke Hoogeveen (1888-1960) & Cornelia Perk (1918)

                                     Cornelia Hoogeveen (1921-2010) & Christ Marie Vonk (1919-2000) (1946div1953)                                  (A’dam NH/Padang NI/A’dam/Shagen NH)

                                     Margaretha Wilhelmina Elisabeth Hoogeveen (1924- )

                              Antje Hoogeveen (1890-1963) & Johannes Hendericus Haije (1931)

                              Siebe Hoogeveen (1893-1969) & Jansje van der Tak (1919)

                                     Johan Willem Hoogeveen (1921-2003) & Evy van der Groen (1948)

                                             Johan Willem Hoogeveen (1951- )

                                     Johan Willem Hoogeveen (1921-2003) & Lambertina Elisa (Annelies) Colson (1991)

                              Siebe Hoogeveen (1893-1969) & Catharina Hendrika Geertruida Camphuijsen (1934)

                                     Simon Hoogeveen (1936- )

                                     Olga Constance Hoogeveen (1938- )

                              Jelke Jacques Hoogeveen (1896-1975) & Louise Brenning (1923)

                                     Louise Jacqueline Hoogeveen (1926- )

                                     Margaretha Hoogeveen (1928- )

                                     Willem Johan Hoogeveen (1933- )

                                     Leonard Jacques Hoogeveen (1937-1993) & Paulina Anske Ijpma (1957)

                                             Michel Hoogeveen (1958- )

                                             Manon Hoogeveen (1960- )

                              Jelke Jacques Hoogeveen (1896-1975) & Hendrika Johanna Ockhuijsen (1969)

                              Gerrit Hoogeveen (1897-1979) & Aafje Martha Garms (1934)

                                     Gerard Jan Hoogeveen (1935- )

                                     Anita Martha Hoogeveen (1937-1979) & Richard Andersen (1966)

                              Jan Hoogeveen (1901-1983) & Hendrica Jantina Roelink (1930)

                                     Onno Jan Hoogeven (1934- )

                                     Tini Hendrika Hoogeveen (1937- )

                                     Jacobus Hoogeveen (1938- )

                                     Marita Helena Anna Hoogeveen (1942- )

                              Margaretha Hoogeveen (1904-1919)

                      Martha Baukes Hoogeveen (1867-1956) & Hendricus Johannes Nahuijs (1868- ) (1889)                                  (Harlingen FR/A’dam/A’dam NH)

                      Martha Baukes Hoogeveen (1867-1956) & Arend Geert Swaak (1926)

                      Jan Baukes Hoogeveen (1873-1952) & Martha van der Woude (1877- ) (1897)                                                (Hoogeveen DR/Leeuwarden FR/A’dam NH)

                              Grietje Hoogeveen (1898-1980) & Gijsbertus Dirk Margadant (1919)

                              Grietje Hoogeveen (1898-1980) & Daniel Nieman (1929)

                              Martha Hoogeveen (1901-1978) & Johannes Jacobus van Biemen (1925)

               Aukjen Sakes Hogeveen (1830-1918) & Zwietze Fokkes Heersma (1857)

               Siebe Sakes Hoogeveen (1833-1917) & Antje Hanzes bij de Brug (1857)

                      Hiltje Siebes Hoogeveen (1858-1896) & Pieter van Riet (1855- ) (1880)                                                              (Smallingerland FR/Maasdam ZH/A’dam NH)

                      Aaltje Siebes Hoogeveen (1860-1926) & Pieter Casteleijn (1859- ) (1883)                                                          (Harlingen FR/IJzendijke ZL/A’dam NH)

                      Durkje Siebes Hoogeveen (1863-1943) & Johannes Hendriks Kerkhof (1839- ) (1883)                                              (Schoterland/Utingeradeel FR/A’dam NH)

                      Saakje Siebes Hoogeveen (1866-1938) & Jelke Baukes Hoogeveen (1865- ) (1888)                                              (Harlingen/Utingeradeel FR/A’dam NH)

                      Jantje Siebes Hoogeveen (1868-1937) & Jan Ligthart (1862- ) (1889)                                                                  (Sneek FR/A’dam/A’dam NH)

                      Jantje Siebes Hoogeveen (1868-1937) & Bernardus Zorn (1909)

                      Fimmigien Siebes Hoogeveen (1871-1952) & Anthonius Frans David Jansen (1891)

                      Aukje Siebes Hoogeveen (1873-1963)

                              Diewertje Jacoba Hoogeveen (1898-1944)

                      Aukje Siebes Hoogeveen (1873-1963) & Tjapko Ligthart (1899)

               Jelle Sakes Hoogeveen (1836-1911) & Froukjen Pieters Bolman (1860)

                      Sake Jelles Hoogeveen (1861-1936) & Fetje Brandenburg (1890)

                              Froukje Hoogeveen (1891-1957)

                              Maaike Hoogeveen (1893-1965) & Roel Feenstra (1916)

                              Jelle Hoogeveen (1899-1985)

                      Fokje Jelles Hoogeveen (1864-1942) & Rinke Jans Bosma (1890)

                      Aaltje Jelles Hoogeveen (1867-1912) & Tjeerd Pel (1890)

                      Pieter Jelles Hoogeveen (1870- )

                      Jan Jelles Hoogeveen (1874-1903) & Marigje Verheul (1900)                                                                                                              ( / /Zaandam NH)

                              Froukje Hoogeveen (1901-1986) & Jan Dekker (1919)

                              Trijntje Hoogeveen (1903-2002) & Jacobus Olivier (1927)

                      Marigje Verheul (Hoogeveen) (1878-1964) & Ijsak van Leijen

                              Jan Hoogeveen (1905-1987) & Cornelia Maria Molenaar (1930)

                                     Eduard Hoogeveen (1933- )

                                     Ida Hoogeveen (1935- )

                                     Willy Hoogeveen (1938- )

                                     Jan Hoogeveen (1946- )

                              Jan Hoogeveen (1905-1987) & Alida Annetje Haan (1965)

                              Jan Hoogeveen (1905-1987) & Maria Johanna Cornelia Ansems (1972)

                              Jansje Hoogeveen (1907-1997) & Leendert van Dijk (1938)

                      Sjieuke Jelles Hoogeveen (1878-1949) & Taeke Pal (1902)

 

Lieuwe Jelles (~1736-1809) & Ietje Aises (1774)                                                                                                                                                         (Lippenhuizen, Opsterland FR)

       Jelle Lieuwes (Hogeveen) (1777-1850) & Antje Jacobus Posthuma (1806)

               Ietje Jelles (Hoogeveen) (1807-1894) & Ouwe Klazes Hemkes (1828)

               Lieuwe Jelles (Hogeveen) (1810-1839) & Klaaske Jans Raadersma (1839)

                      Lieuwkje Lieuwes Hogeveen (1839-1861)

               Jacobus Posthuma Hoogeveen (1817-1899) & Sijtske Ales Oosterbaan (1846)

                      Antje Hogeveen (1847-1921) & Jan van der Meulen (1875)

                      Ale Hoogeveen (1849-1893) & Wimke Wopkes van der Hoop (1877)

                              Jacobus Hogeveen (1877- )

                              Wopke Hogeveen (1881-1922) & Jantje Nagelsmith (1910)

                                     Alex Hendrik Willem Hogeveen (1911-1991) & Maria Catharina Everdina Heithuis (1940)

                                     Hendrik Albert Jacobus Hogeveen (1913-1998) & Theresa van der Leij (1940)

                                             Janita Theresia Hogeveen (1946-1947)

                                     Willem Jan Hogeveen (1916-2010) & Gerritje Mengerink

                                             N.N. Hogeveen (1957-1957)

                                     Willem Jan Hogeveen (1916-2010) & Gre Post

                              Jan Hogeveen (1890-1938)

                              Alida Hendrika Hogeveen (1894-1943)

                      Jelle Hogeveen (1852-1941) & Anna Iedes Attema (1881)

                              Jacobus Hogeveen (1882-1969) & Josina Francina Kloosterman (1924)

                              Eeke Hoogeveen (1885-1965) & Bate Faber (1911)

                      Lieuwe Hogeveen (1854-1937) & Jitske Posthumus (1856- ) (1881)                                                                                    (Opsterland/Dk/Dokkum FR/Den Haag ZH)

                              Sieuwke Petronella Hogeveen (1882-1916) & Fedde Weidema ( -1952) (1906)                                                                            (Uithuizen GR/Velp/ /Arnhem GD)

                              Sietske Jacoba Hogeveen (1883- )

                              Sietske Jacoba Hogeveen (1885-1959)

                              Jacobus Hogeveen (1889-1890)

                              Anna Jacoba Hogeveen (1890-1988)

                      N.N. Hogeveen (1856-1856)

                      Jan Hoogeveen (1857-1881) & Grietje Agter (1880)

                              Uilke Hogeveen (1880-1881)

                      Geertje Hoogeveen (1860- ) & Eduard Johannes Valk (1885)

                      Geertje Hoogeveen (1860- ) & Johannes Hendricus Schouten (1919)

                      Janke Posthuma Hogeveen (1862-1927) & Gosse Numan (1892)

                      Tjesse Hoogeveen (1865-1937) & Trijntje Gnodde (1869- ) (1891)                                                                                      (Gorredijk FR/Pm/Purmerend NH)

                              Menne Haaike Hoogeveen (1892-1955) & Anna Petronella de la Lande Cremer (1924)

                                     Anneke Tine Hoogeveen (1925-2005)

                                     Tjesse Jacobus Hoogeveen ( - ) & Annemie Eigeman

                              Jacobus Hoogeveen (1894-1964) & Aaltje Donia (1922)

                                     Tjesse Hoogeveen (1923-2007) & J.H. Raak

                                     Gatske Tine Hoogeveen ( - ) & R. Snijder

                              Jan Ale Hoogeveen (1897- )

                              Jacob Hoogeveen (1900-1983) & Jacobina Kostelijk (1927)

                              Trijntje Hoogeveen (1902-1969)

                              Sijtske Hoogeveen (1903-1992) & Jeep Huisman (1927)

                              Anna Hoogeveen (1907-1994) & Elze Vegter (1930)

 

 

Schoterland, Heerenveen FR

 

•Roelof Klaases  (~1695- ) & Uilkjen Gerrits (1719)                                                                                                                                       (H’veen/H’veen/Heerenveen FR)

       Klaas Roelofs (1720-1784) & Wapke Sieuwes (1751)

               Jakob Klazes (Hogeveen) (1753-1827) & Romkjen Marcus van Terwisga (1783)

                      Waapke Jacobs (Hogeveen) (1783-1826) & Pieter Ijntzes Nijenhuis (1809)                                                                       (Jubbega FR)

                      Marcus Jacobs (Hogeveen) (1788-1847) & Foekjen Roels (Heida) (1809)                                                                           (Langezwaag FR)

                              Jacob Marcus (Hogeveen) (1809-1876) & Jeltje Wijtzes van der Sluis (1833)

                                     Marcus Jacobs Hogeveen (1834- )

                                     Marcus Jacobs Hogeveen (1835-1906) & Hijlkjen Sietzes van der Sluis (1861)

                                     Wietze Jacobs Hogeveen (1837- )

                              Jacob Marcus (Hogeveen) (1809-1876) & Janke Jelles Kerkstra (1839)

                                     Jelle Jacobs Hogeveen (1848-1917) & Houkje Tolsma (1884)

                                             Jacob Marcus Hogeveen (1885- ) & Harmina Cornelia Mulder (1913)

                                     N.N. Hogeveen (1855-1855)

                              Janke Marcus Hogeveen (1813-1840) & Meine Tjerds Meina (1834)

                              Romkjen Terwisga Marcus Hogeveen (1816- ) & Jacob Rijkeles van der Zee (1838)

                              Roel Marcus Hogeveen (1822-1892) & Minke Jelles Nijenhuis (1847)

                                     Foekjen Roels Hogeveen (1848-1927)

                                     Jelle Roels Hogeveen (1851-1895) & Anna Maria Siebenga (1881)

                                             Mina Hogeveen (1883- ) & Anne Veenbas (1908)

                                                    Jelle Roel Hogeveen (1913-2001)

                                             Popke Hogeveen (1885- ) & Dirk Wiebrens Kornelis (1910)

                                             Roelofje Hogeveen (1890-1923)

                                     Marcus Roels Hogeveen (1855-1900)

                                     N.N. Hogeveen (1861-1861)

               Sieuwe Klazes (Radema) (1755-1821)

               Metje Klazes (Hogeveen) (1758-1847) & Lijkele Marcus van Terwisga (1785)

               Ijnske Klazes (Hogeveen) (1760-1841) & Sjoerd Sipkes Luxwolda (1784)

               Ijnske Klazes (Hogeveen) (1760-1841) & Hijlke Hijlkes de Jong (1801)

               Roelof Klazes (Oostwoud) (1763-1824)

               Jan Klazes (1766- )

               Vrouke Klazes (1771- )

 

This daughter, below, couldn’t decide which surname to stay with. Ultimately Hogeveen lost, but all the children became Wagts anyway.

Arjen Jans (Tabak) ( - ) & Lamkjen Ybeles (de Vries)                                                                                                                                    (Schoterland FR)

       Geertje Arjens (Tabak) (Hogeveen) (1811- ) & Tjeerd (Siert) Heines de Wagt (1935)                                                                      (Smilde DR)

       Saakje Arjens Tabak (1816-1835)

 

•Hendrik Ates (Hoogeveen) (1736-1822) & Jantje Rinkes (1764)                                                   (Hornsterzwaag FR)

       N.N. Hendriks (1764- )                                                                                                                                                                                  (Oudehorne FR)

       Joeke Hendriks (Hoogeveen) (1771-1831) & Annegjen Hendriks (van der Hout) (1782-1835) (1802)                                  (Jubbega/ /Hornsterzwaag FR)

               Hendrik Joekes (1804-1806)

               Hendrik Joekes (1807-1810)                                                                                                                                                                ( /Oostdongeradeel FR)

               Tijttje Joekes (Hoogeveen) (1809-1890) & Harmen Egberts Hoekstra (1802-1885) (1835)                                              (Jubbega/Ter Idzard/Weststellingwerf FR)

       Aaffjen Hendriks (Hoogeveen) (1774-1847) & Jan Martens (de Boer) (1808)                                                                    (Hornsterzwaag/Terwispel/Opsterland FR)

       Ate Hendriks (1779- )                                                                                                                                                                                    (Hornsterzwaag FR)

       Rinke Hendriks (Hoogeveen) (1782-1830) & Lijsbert Sakes (Gaastra) (1810)                                                                                    (Donkerbroek FR/ / )

               Aate Rinkes Hogeveen (1812-1882) & Petronelle Rijksen (1819- ) (1843)                                                                                 (Donkerbroek FR/Af/Amersfoort UT)

                      Rinke Aates Hoogeveen (1844-1913) & Barendje van Veldhuizen (1870)                                                                           ( / /Hoevelaken GD)

                              Arie Hoogeveen (1871-1875)

                              Aart Hoogeveen (1873-1929) & Neeltje Veenendaal (1877- ) (1899)                                                                          (Hoevelaken/Ede/Ede GD)

                                     Rinke Hoogeveen (1900-1975) & Annetta Cornelia Frederika Tapperwijn (1926)                                  ( / /A’dam NH)

                                     Rinke Hoogeveen (1900-1975) & Johanna Cornelia Bilkert (1933)

                                             Netty Hoogeveen (1934- )

                                     Albert Hoogeveen (1901-1993) & Hendrika Boon (1925)

                                             Neeltje Hendrika Hoogeveen (1927- )

                                             Johanna Aartje Hoogeveen (1931- )

                                     Arie Hoogeveen (1902-1973) & Adriana Cornelia Nieuwland (1934)

                                             Willemijntje Jannetje Hoogeveen (1936- ) & Cornelis van Schagen

                                     Elizabeth Hoogeveen (1904-1982) & Andreas Casper van der Linden (1936)

                                     Barendje Hoogeveen (1907-1908)                                                                                                                               (HL/Het Loo(Apeldoorn) GD)

                                     Barend Hoogeveen (1910-1910)                                                                                                                                  (HL/Het Loo(Apeldoorn) GD)

                                     Barend Hoogeveen (1911-1973) & Johanna Berendina Hoefakker (1934)

                                             Aart Hoogeveen (1935- )

                                             Hendrik Albert Hoogeveen (1941-1974)

                                             Rinke Hoogeveen (1952-1953)

                                     Barend Hoogeveen (1911-1973) & Lummegina Roodbergen (1963)

                                     Jacoba Neeltje Hoogeveen (1915- ) & Johannes Willem Stegeman (1941)

                                     Cornelis Hogeveen (1926-1942)

                              Petronella Hoogeveen (1874-1922) & Hendrik Sukkel (1899)

                              Aaltje Hoogeveen (1875-1876)

                              Ari Hoogeveen (1877-1901)

                              Aaltje Hoogeveen (1878-1958) & Hendrik Hoefakker (1875-1947)                                                                              (Baarn UT)

                              Christina Hoogeveen (1880-1954) & Jippe Jansen (1903)

                              Elisabeth Hoogeveen (1882-1885)

                              Teunis Hoogeveen (1884-1931) & Stijntje Timmerman (1884- ) (1910)                                                       (Hoevelaken GD/Eemnes/Amersfoort UT)

                              Evert Hoogeveen (1885-1959) & Elisabeth Groothuizen (1918)

                                     Barendina Elizabeth Hoogeveen (1922-2008)

                                     Jan Hoogeveen (1924-1935)

                                     Rinke Hoogeveen (1925-2005)

                              Elisabeth Hoogeveen (1887-1976) & Wulfert Roersen (1913)

                              Cornelia Hoogeveen (1888-1888)

                              N.N. Hoogeveen (1889-1889)

                      Teunis Aates Hoogeveen (1848-1848)

                      Christina Aates Willemijna Hoogeveen (1850-1853)

                      Teunis Aates Hoogeveen (1852-1852)

                      Christina Willemijna Aates Hoogeveen (1854-1931) & Harmen Suik (1857- ) (1887)                                                             (Amersfoort/Baarn/Baarn UT)

                      Elisabeth Aates Hoogeveen (1857- ) & Willem van Nieuwkerk (1859- ) (1881)                                                                 (Af/Baarn/Amersfoort UT)

                      Teunis Aates Hogeveen (1861-1932) & Jannetje van den Hengel (1864- ) (1883)                                                             (Af/Nijkerk GD/Amersfoort UT)

                              Petronella Hogeveen (1884-1971) & Teunis Buitenhuis (1891- ) (1926)                                                                      (Af/Leusden/Amersfoort UT)

                              Hendrik Hogeveen (1885-1905)

                              Christina Wilhelmina Hogeveen (1886-1900)

                              Arie Hogeveen (1887-1889)

                              Grietje Hogeveen (1889-1977) & Hendrik Jekel (1892- ) (1922)                                                                                    (Af/Af/Amersfoort UT)

                              Elisabeth Hogeveen (1890-1922) & Teunis Buitenhuis (1891- ) (1917)                                                                        (Af/Leusden/Amersfoort UT)

                              Geertje Hogeveen (1892-1986) & Johannes Jekel (1893- ) (1923)                                                                                (Af/Af/Amersfoort UT)

                              Jannetje Hogeveen (1893-1994) & Johan Frans Arnoud de Kruijff (1894- ) (1926)                                                             (Af/Utrecht/Amersfoort UT)

                              Berdina Hogeveen (1894-1896)

                              Berdina Hogeveen (1897-1981)

                              Alida Hogeveen (1898-1986)

                              Woutera Hogeveen (1899-1982) & Harm Kinkhorst (1927)

                              Hendrika Hogeveen (1896-1916)

                              Christina Wilhelmina Hogeveen (1901-1985) & Meine Meines (1926)

                              Gerarda Wilhelmina Cornelia Hogeveen (1902-1903)

                              Wilhelmina Adriana Hoogeveen (1903-1904)

                              Hendrik Hogeveen (1905-1994) & Catharina Gerarda de Wit (1941)

               Ijke Rinkes Hogeveen (1815-1853) & Feije Berents Posthumus (1842)

               Jantje Rinkes Hogeveen (1818-1901) & Lammert Jans van Weperen (1847)

               Jantje Rinkes Hogeveen (1818-1901) & Feije Berents Posthumus (1856)

               Elske Rinkes Hogeveen (1821-1896) & Roel Hendriks de Vos (1856)

               Sake Rinkes Hoogeveen (1828-1903) & Wemke Sjerps Hof (1856)

                      N.N. Hoogeveen (1857-1857)

                      Rinke Sakes Hoogeveen (1858-1860)

                      Aaltje Sakes Hoogeveen (1860-1911) & Roelof Betten (1885)

                      Elisabeth Sakes Hoogeveen (1862-1943) & Hendrik Roelof Jager (1887)

                      Rinke Sakes Hoogeveen (1864-1887)

                      Antje Hoogeveen (1867-1903) & Theunis Nijenhuis (1887)

 

Smallingererland, Friesland

 

•Jakob Gaukes (~1710- ) & Attje                                                                                                                                                                                      (Smallingererland FR)

       Gauke Jakobs (Hogeveen) (1743-1813) & Grietje Arents (Murd) (1776)                                                                                                            (///Noorderdrachten FR)

               Jakob Gaukes (Hogeveen) (1775->1811)

               Antje Gaukes (Hogeveen) (1779- ) & Meine Siegers van der Zee (<1814)

               Otze Gaukes (Hogeveen) (1786- ) & Imkjen Harmens van Zwol (1815)

                      Gauke Otzes Hogeveen (1815-1885) & Grietje Ijnses Lageveen (1848)

                              Imkjen Gaukes Hogeveen (1849-1874) & Wieger Harmens Krikken (1868)

                      Wijtske Otzes Hogeveen (1816-1891) & Anne Meints Hof (1840)

                      Otze Otzes Hogeveen (1822-1890) & Wimke Hendriks Hof (1842)

                              Imkjen Otzes Hogeveen (1843-1916) & Hendrik van den Berg (1864)

                              Hendrik Otzes Hogeveen (1845-1897) & Hendrikje Jacobs Zwerver (1872)

                                     Otze Hogeveen (1873-1897)

                                     N.N. Hogeveen (1875-1875)

                                     Jacob Hogeveen (1876-1884)

                                     Anne Hogeveen (1878-1936) & Grada Elshof (1901)                                                                                                               (Enschede OV)

                                             Hendrik Hoogeveen (1902-1970) & Antoinette Lassche (1924)

                                                    Grada Hoogeveen (1924-1995) & Hendrik Jonkers (1944)

                                                    Roelof Willem Hoogeveen (1925-1926)

                                                    Anne Hoogeveen (1927- )

                                                    Marrigje Hoogeveen (1931-2002) & Friedel Adolf Niemeyer (1952)

                                             Hendrik Hoogeveen (1902-1970) & Marijtje Groos (1968)

                                             Jan Hoogeveen (1904-1904)

                                             Jan Hoogeveen (1905-1980) & Jacobje Dragt (1933)

                                                    Grada Hoogeveen (1935-1990) & Gerrit Timmerman (1955)

                                             Johanna Hoogeveen (1906-1980) & Jan Boessenkool (1930)

                                             Jacob Hoogeveen (1907-1908)

                                             N.N. Hoogeveen (1908-1908)

                                             Jacob Hoogeveen (1910-1944) & Eva ten Kaate (1932)

                                                    Anne Hoogeveen (1934- )

                                                    Jennie Hoogeveen (1937- )

                                             Gerrit Hoogeveen (1911-1911)

                                             N.N. Hoogeveen (1912-1912)

                                             Willem Hoogeveen (1914-1914)

                                             Hendrikje Hoogeveen (1915-1991) & Jan Agterbosch (1939)

                                             Hendrikje Hoogeveen (1915-1991) & Herman Gönning (1986)

                                             Herman Hoogeveen (1920-2007) & Rigtje Tigchelaar (1944)

                                                    Grada Hoogeveen (1947- )

                                                    Charlotte Hoogeveen (1953- )

                                     Wimke Hogeveen (1880-1950) & Taede de Vries (1908)

                                     Gauke Hogeveen (1883-1960) & Geertruida Gerritdina Hulshof (1907)

                                                    Hendrikje Hoogeveen (1908-1908)

                                                    Johanna Hoogeveen (1909-2000) & Gerrit Hendrik Kuipers (1932)

                                                    Hendrikje Hoogeveen (1910-2008) & Gerhardus Geverink (1933)

                                                    Gerritje Hoogeveen (1911-1982) & Hendrik Schipper (1934)

                                                    Hendrik Hoogeveen (1913-1989) & Maria Adriana Schrijver (1945)

                                                            Sara Maria Hoogeveen (1950-1950)

                                                            Hendrik Hoogeveen (1953-1953)

                                                    Hendrik Hoogeveen (1913-1989) & Trijntje Posthuma (1983)

                                                    Atze Hoogeveen (1915-1980) & Grietje Hagting (1940)

                                                            Aaltje Hoogeveen (1942-2003) & Edo Timmerman (1965)

                                                            Atze Willem Hoogeveen (1952- )

                                                    Jan Willem Hoogeveen (1917-1991) & Herta Vaas (1941)

                                                            Geertruida Gerritdina Hoogeveen (1942- )

                                                            Maria Hoogeveen (1943- )

                                                            Gauke Hoogeveen (1946- )

                                                            Jan Willem Hoogeveen (1948- )

                                                            Hendrik Hoogeveen (1950- )

                                                    Anne Hoogeveen (1919-1989) & Johanna Kroondijk (1945)

                                                            Gerard Gauke Hoogeveen (1947- )

                                                            Jacob Egbert Hoogeveen (1950- )

                                                    Grada Hoogeveen (1920-2011) & Harm Kremer (1949)

                                                    Wilhelmina Hoogeveen (1922- )

                                                    Wimke Hoogeveen (1924-2002) & Karel Johan Post (1950)

                                                    Gauke Hoogeveen (1926-1952)

                                                    Gerrit Herman Hoogeveen (1929-2005) & Femmigje Polman (1951)

                                                            Geertruida Gerritdina Hoogeveen (1952- )

                                                            Gerald Hoogeveen (1961- )

                                     Jacob Hogeveen (1887-1887)

                                     Jacob Hogeveen (1890-1953) & Josephine Louise Güttgemans (1912)

                                             Hendrik Hoogeveen (1912-1913)

                                             Josephine Hoogeveen (1916-1980) & Herman Japink (1942)

                                             Hendrika Louisa Hoogeveen (1919-1921)

                                             Hendrik Hoogeveen (1922-1995) & Gerritdina Johanna Kuiper (1952)

                                                    Louise Hoogeveen (1953- )

                                                    Anita Hoogeveen (1958- )

                                             Louisa Hendrika Hoogeveen (1924-2003) & Jacob Blok (1948)

                              Antje Otzes Hogeveen (1848-1939) & Sijtze Wiebes Lageveen (1869)

                              Wijtske Otzes Hogeveen (1851-1927) & Koop Pieters Dam (1871)  

                              Otze Otzes Hogeveen (1854-1922) & Rinske Jeeps van der Klok (1878)

                                     Jeep Hoogeveen (1879-1880)

                                     Otze Hoogeveen (1880-1938)

                                     Jeep Hoogeveen (1882-1940) & Willemke Hof (1914)

                                             Otze Hoogeveen (1916-1998) & Jantje van den Berg (1940)

                                                    Willemke Hoogeveen (1941-2006) & Arjen Pieter Doede Bakker (1973)

                                                    Hendrik Hoogeveen (1942-1987)

                                                    Grietje Hoogeveen (1951- )

                                             Neeltje Hoogeveen (1919-2002) & Dirk van der Duim (1949)

                                     Anne Hoogeveen (1884-1954) & Jentje Kuiper (1909)                                                                                                            (Zwolle OV)

                                             Rinskje Hoogeveen (1910-1975) & Herman Volkers (1936)

                                             Hiltje Hoogeveen (1910-1984) & Hendrik Kollenhoff (1937)

                                             Atze Hoogeveen (1911-1989) & Lucia Josephina Rouwers (1943)

                                                    Maria Lucia Josephina Hoogeveen (1944- )

                                                    Jentje Hendrika Geertruida Hoogeveen (1945- )

                                                    Hermina Bernarda Josephina Hoogeveen (1947- )

                                                    Anna Rudolpha Hoogeveen (1948- )

                                                    Renske Maria Joanna Hoogeveen (1951- )

                                             Adam Hoogeveen (1914-1979) & Aleida van Zutphen (1939)

                                                    Anne Hoogeveen (1940- )

                                             Otze Hoogeveen (1917-1990) & Jacoba Johanna Korver (1937)

                                                    Anna Hoogeveen (1938- )

                                                    Johanna Hoogeveen (1939-1942)                                                                                                                                (Enschede OV)

                                             Otze Hoogeveen (1917-1990) & Dorothea van Regteren (1944)

                                                    Dorothea Antonetta Hoogeveen (1945- )

                                                    Anna Otze Hoogeveen (1946- )

                                                    Otze Ronald Hoogeveen (1947-1999) & Annie Jacoba Mooij (1971)

                                                            Monique Francisca Hoogeveen (1971- )

                                                            Ingrid Hoogeveen (1973- )

                                                    Theodorus Bernard Hoogeveen (1949- )

                                                    Johanna Adri Hoogeveen (1953-2008)

                                                            Otze Herman Evert Hoogeveen (1974- )

                                                            Johannes Hoogeveen (1983- )

                                                    Herman Rens Hoogeveen (1958- )

                                                    Evert Jozeph Hoogeveen (1961- )

                                             Berber Hoogeveen(1919-1994) & Julianus Gerrit Antonie Korver (1941)

                                             Marijke Hoogeveen (1920-1998)

                                             Martje Hoogeveen (1922-2005)

                                                    Arnold Hoogeveen (1942-1944)                                                                                                                                   (d.Utrecht UT)

                                             Martje Hoogeveen (1922-2005) & Albertus Hadderingh (1952)

                                             Hendrika Hoogeveen (1923-2006) & Jacob van Veen (1942)

                                             Aukje Hoogeveen (1929-1976) & Wietse Postma (1951)

                                     Barteld Hoogeveen (1886-1958) & Hiltje Bethlehem (1911)

                                             Joukje Hoogeveen (1911-1988) & Geert Kramer (1929)

                                             Atze Hoogeveen (1914-1976) & Trientje van der Meer (1937)

                                                    Froukje Hoogeveen (1938- )

                                                    Hiltje Bartje Hoogeveen (1944- )

                                             Dirk Hoogeveen (1914-1979) & Trijntje Dijkstra (1939)

                                                    Jeltje Hoogeveen (1944- )

                                             N.N. Hoogeveen (1922-1922)

                              Martzen Otzes Hogeveen (1857-1884) & Jouke Melles de Haan (1877)

                              Bauke Otzes Hoogeveen (1860-1942) & Aukje Krist (1887)

                                     Wimke Hoogeveen (1888-1888)

                                     Otze Hoogeveen (1889-1970) & Wietske Huisman (1912)

                                             Gauke Hoogeveen (1912-1999) & Eelkje Rinske Hofstra (1946)

                                                    Catharina Hoogeveen (1948- )

                                                    Wietske Aukje Hoogeveen (1950- )

                                                    Janke Janny Hoogeveen (1960- )

                                                    Geertje Hoogeveen (1962- )

                                             Geert Hoogeveen (1915-1991) & Pietje de Groot (1941)

                                                    Klaske Wietske Hoogeveen (1943- )

                                                    Otze Anne Hoogeveen (1946- )

                                                    Anne Gauke Hoogeveen (1950- )

                                             Aukje Hoogeveen (1918-1999) & Haaije Veldstra (1945)

                                             Aldert Hoogeveen (1922-2008) & Jeltje Piek (1945)

                                                    Johanna Hoogeveen (1945- )

                                                    Atze Hoogeveen (1947- )

                                                    Wietske Hoogeveen (1952- )

                                                    Johannes Hoogeveen (1963- )

                                     Oentje Hoogeveen (1891-1962) & Harmen van Seijen (1911)

                                     Wimke Hoogeveen (1892-1920)

                                     Jan Hoogeveen (1895-1971) & Grietje de Vries (1917)

                                             Imkje Hoogeveen (1917-2009) & Reinder van der Leest (1938)

                                             Aukje Hoogeveen (1920-2006) & Roel Meijer (1947)

                                             Jantje Hoogeveen (1924-1966) & Klaas Kaars (1955)

                                             Baukje Hoogeveen (1926-1930)

                                             Jacob Hoogeveen (1928- )

                                             Gauke Hoogeveen (1930-1996) & Antje Hendrika van Kalsbeek (1968)

                                                    Pieter Jan Hoogeveen (1973- )

                                                    Jan Pieter Hoogeveen (1979- )

                                             Baukje Hoogeveen (1931-1988) & Doeke Tolsma (1953)

                                             Metje Hoogeveen (1934-1938)

                                             Oentje Hoogeveen (1937- )

                              Anne Hogeveen (1863-1913)       

 

Sjoerd Jeens (~1740-1807) & Riemkjen Heines ( -1801) (1762)                                                     [gedoopt Doopgezind 1767]                                 (Smallingerland FR)

       Jeen Sjoerds (Hoogeveen) (1766-1842) & Antje Kornelis (1780-1811) (1799)                       [gedoopt Doopgezind 1800]   (H’land/H’land/Haskerland/Utingeradeel FR)

               Hindrik Jeens (1811-1811)                                                                                                                                                                                  (Utingeradeel FR)

       Geeuwke Sjoerds (Hoogeveen) (1768-1845) & Joukje Jochems (Oosterhof) (1809)                [gedoopt Doopgezind 1813]   (Drachten/Leeuwarden/Drachten/Utingeradeel FR)

 

Surhuisterveen, Friesland

 

•Hendrik Klazes (Hoogeveen) (1686-1768) & Trijntje Gerrits (1707)                               [1. huwelijk]                [story]                    (Dh/Noorderdrachten/Drogeham FR)

       Claas Hendriks (Hogeveen) (1710-1803) & Sijtske Johannes ( ->1759) (1740)                                                                                  (Sv/ /Surhuisterveen FR)

               Hendrik Klazes Hendriks (1741-1788) & Janke Wellems ( -1789) (~1765)                                                                                  (Surhuisterveen/ / FR)

               Marijke Klazes (1743->1799) & Teunis Gosses (1774)                                                                                                     (Sv/Surhuisterveen/Achtkarspelen FR)

               Marijke Klazes (1743->1799) & Reinder Claases (Bosma) (1733-1813) (1782)                                                           (Sv/Surhuisterveen/Achtkarspelen FR)

               Johannes Klazes (1749-1759)                                                                                                                                                              (Sv/Surhuisterveen FR)

       Claas Hendriks (Hogeveen) (1710-1803) & Eelkje Hiddes (1735-1804) (1764)                                                    (Surhuisterveen/Leeuwarden FR/Groningen GR)

               Janneke Klazes (Hogeveen) (1766-1803) & Bernardus Croese (1788)                                                                         (Leeuwarden FR/Terborg/Terborg GD)

               Janneke Klazes (Hogeveen) (1766-1803) & Willem van Hardeveld ( ->1807) (1798)                                                 (Lw/Vd/Leeuwarden FR/Veenendaal UT)

               Johannes Klazes Hogeveen (1767-1768)                                                                                                                                          (Leeuwarden FR)

               Johannes Klazes Hogeveen (1769-1770)                                                                                                                                          (Leeuwarden FR)

               Johannes Klazes Hogeveen (1771- )                                                                                                                                                  (Leeuwarden FR)

               Froukje Klazes Hogeveen (1773-1773)                                                                                                                                              (Leeuwarden FR)

               Hidde Klazes Hogeveen (1774- )                                                                                                                                                         (Leeuwarden FR)

               Froukje Klazes (Hogeveen) (1777-1806) & Pieter van Asch (1774-1848) (1800)                                                                       (Lw/Lw/Leeuwarden GR)

       Wijbe Hendriks (1712- )                                                                                                                                                                                (Surhuisterveen FR)

       N.N. Hendriks ( -1718)                                                                                                                                                                                  (Surhuizum FR)

       N.N. Hendriks ( -1721)                                                                                                                                                                                  (Surhuizum FR)

Hendrik Klazes (Hoogeveen) (1686-1768) & Geeske Eijses (~1735)                                [2. huwelijk]                                                             (Drogeham/ /Surhuisterveen FR)

       Martinus Hendriks (Hoogeveen) (1739-1819) & Marijke Ouwes (1739-1819) (~1760)                                                                    (Sv/Sv/Surhuisterveen FR)

               Sijtske Martinus (Hoogeveen) (1763-1845) & Aebele Hendriks (Looijinga) (1796)                                     (Surhuisterveen/Lw/Leeuwarden/Smallingerland FR)

               Froukje Martinus (Hoogeveen ) (1770-1815) & Tijmen Roelofs (Weersma) (1767-1798) (1793)                   (Surhuisterveen/Lw/Leeuwarden FR)

               Froukje Martinus (Hoogeveen ) (1770-1815) & Hendrik Weender (1777-1849) (1808)                                              (Surhuisterveen/Lw/Leeuwarden FR)

               Grietje Martinus (Hoogeveen) (1770-1844) & Egbert Meines (Keuning) (1801)                                         (Surhuisterveen/Dr/Drachten/Smallingeland FR)

               Geeske Martinus (Hogeveen) (1772-1858) & Tiete Klaases (1775-1807) (1798)                                                       (Surhuisterveen/Om/Oostermeer FR)

                      Taetske Tietes (Hoogeveen) (1799-1872)                                                                                                                                 (Oostermeer/Hardegrijp FR)

                      Martinus Tietes (Hoogeveen) (1801-1833)                                                                                                                               (Oostermeer FR)

                      Klaas Tietes (Hoogeveen) (1803-1879)                                                                                                                                      (Oostermeer/Hardegrijp FR)

                      Jacob Tietes (Hoogeveen) (1805-1887)                                                                                                                                     (Oostermeer FR)

               Antje Martinus (Hoogeveen) (1775-1839)                                                                                                                                        (Sv/Surhuisterveen FR)

               Trijntje Martinus (Hoogeveen) (1777-1857)                                                                                                                                     (Surhuisterveen/Oostermeer FR)

               Hendrikje Martinus (Hoogeveen) (1780-1838) & Wildrik Pieters (Boomsma) (1778-1819) (1807)                   (Surhuisterveen/Kollum/Kollumerland FR)

       Geeske Hindriks (Hoogeveen) (1745-1832) & Hindrik Geerts (Heidema) (1751-1834) (1777)                                              (Surhuisterveen FR/Sm/Scharmer/Engelbert GR)

       Eijse Hendriks Hogeveen (~1735-1804) & Josina Johannes (1726-1811) (~1770)                               [story]                                   (Sv/ /Surhuisterveen/Leeuwarden FR)

               Johannes Eijses (Hogeveen) (1772-1833) & Trijntje Wijbes (Wagenaar) (1785-1852) (1803)                               (Sv/Surhuisterveen/Achtkarspelen/Donkerbroek FR)

                      Josijna Johannes (1804- )                                                                                                                                                              (Surhuisterveen FR)

                      Tijtje Johannes (Hogeveen) (1805-1866) & Andries Jans Maijer (1830)                                                                (Surhuisterveen/ / FR)

                      Josijna Johannes (Hoogeveen) (1807-1863) & Pieter Rienks Hof (1834)                                                                             (Surhuisterveen/ / FR)

                      Hendrikje Johannes (Hoogeveen) (1810-1846) & Lykle Jakobs Bonstra (1810-1894) (1835)                   (Surhuisterveen/Bh/Boornsterhem FR)

                      Eijse Johannes Hoogeveen (1812-1838)                                                                                                                                    (Surhuisterveen/Grouw FR)

                      Romkje Johannes Hoogeveen (1815-1833)      [died with father in boat accident]                                                                     (Surhuisterveen/Donkerbroek FR)

                      Jacob Johannes Hogeveen (1823-1833)            [died with father in boat accident]                                                                     (Surhuisterveen/Donkerbroek FR)

                      Sjoukje Johannes Hogeveen (1826-1828)                                                                                                                                  (Surhuisterveen FR)

                      Sjoukje Johannes Hogeveen (1829-1898) & Keimpe Luitjens Veenstra (1826-1909) (1851)    (Surhuisterveen/Muggenbeet OV/Ooststellingwerf FR)

                      Hendrik Johannes Hogeveen (1820-1864) & Jantje Harmens Drok (1817-1878) (1843)                               (Surhuisterveen FR/Veendam GR/Ooststellingwerf FR)

                              Trijntje Hendriks Hoogeveen (1845-1925) & Gerben de Jong (1867)

                              Albertje Hendriks Hoogeveen (1847-1925)                                                                                                        (Ooststellingwerf FR/Nieuweschans GR)

                                     Alle Hoogeveen (1867- ) & Janna de Groot (1872- ) (1891)                                                                     (Kollum/Harlingen FR/Nieuwer-Amstel NH)

                                             Jansje Alberdine Hoogeveen (1892-1892)

                                     Alle Hoogeveen (1867- ) & Johanna Bisschop (1866- ) (1894)                                                                                (Kollum FR/ /A’dam NH)

                                             Aukje Hoogeveen (1893-1989) & Maurits van Santen (1920)

                                             Albertje Hendrika Hoogeveen (1895-1967) & Francois Parrij (1919div1927)

                                             Albertje Hendrika Hoogeveen (1895-1967) & Hermanus Bernardus Wiardi Beckman (1940)

                                             Alle Hoogeveen (1898-1959) & Margaretha Johanna van Leeuwen (1919)

                                                    Alle Hoogeveen (1920-1976) & Elizabeth Maria van Dongen (1942)

                                                            Anna Maria Margaretha Petronella Hoogeveen (1943- )

                                                            Alphonsa Cornelia Maria Hoogeveen (1947- )

                                                    Gerard Hoogeveen (1922-1983) & Petronella Wilhelmina Neervoort (1944)

                                                            Yvonne Margaretha Hoogeveen (1944- )

                                                            Gerard Hoogeveen (1946- )

                                                    Gerard Hoogeveen (1922-1983) & Petronella Johanna Cornelia Heilblom (1950)

                                                    Gerard Hoogeveen (1922-1983) & Johanna Lammers (1955)

                                                    Johanna Hoogeveen (1928-1986) & Johannes Hendrik Starreveld (1959)

                                                    Margaretha Johanna Hoogeveen (1930- )

                                                    Albertus Hendricus Hoogeveen (1938- )

                                             Johanna Hoogeveen (1900-1974) & Johannes Petrus Klees (1926)

                              Johannes Hendriks Hoogeveen (1850-1940) & Sijtske de Jong (1849- ) (1891)                                              (Donkerbroek/Franeker/Harlingen FR)

                                     Anke Johanna Hoogeveen (1892-1983) & Tjeerd Rosendal (1914)

                              Eize Hendriks Hoogeveen (1853-1863)

                              Grietje Hendriks Hoogeveen (1856-1856)

                              Grietje Hendriks Hoogeveen (1858-1839) & Elzo Slik (1894)

                              Harmen Hendriks Hoogeveen (1858-1859)

                              Tietje Hendriks Hoogeveen (1861-1863)

                      Wijbe Johannes Hoogeveen (1818-<1871) & Ijda/Ike Jacobs Belle (1829-1881) (1850)                [story]     (Surhuisterveen/Opsterland/Ooststellingwerf FR)

                              Jakobje Wijbes Hoogeveen (1853-1915) & Joldert Willems de Vries (1872)                                                             ( /Appelscha GR/ )

                              Hendrik Wijbes Hoogeveen (1859-1860)

                              Wijtske Wijbes Hoogeveen (1863-1939) & Johann Hinrich Knutzen (1898)                                                                ( /Oldenburg DE/A’dam NH)

                                     Hendrik Gerrit Hoogeveen (1882-1976)

                                     Wijbe Johannes Hoogeveen (1884- )

                                     Johann Heinrich Hoogeveen (1886- ) & Anna Benner

                                             Luise Josepha Hoogeveen (1910-1984) & Philip Emden (1930)

                                             Luise Josepha Hoogeveen (1910-1984) & Adrianus Johannes Houtman (1948)

                                     Johannes Hoogeveen (1889-1947) & Josepha Ratajczyk (1912)

                                             Erna Margareta Juliana Hoogeveen (1912-1991) & Hendrik Willem Hubert Geurts Hoogeveen (1910-1982) (1935) ( /Kerkrade LB/A’dam NH)

                                             Helena Wilhelmina Maria Hoogeveen (1923-2005) & Aart Rietveld (1942)

                                     Gerrit Hoogeveen (Knutzen) (1892-1970) & Martha Marie Perlewitz (1914)

                                     Ida Jacoba Hoogeveen (1893-1894)

                                     Jacobus Hoogeveen (Knutzen) (1895-1953) & Maria Bijl (1918)

                              Wijtske Wijbes Hoogeveen (1863-1939) & Jacob van Elk (1908)

                              Johannes Wijbes Hoogeveen (1850-1928) & Pietje van der Wijk (1871)                        [1. huwelijk]                          ( / /Emmen DR)

                                     Ijda Hoogeveen (1872-1951) & Anne Doek (1893)                                                                                                   ( / /Heerlen LB)

                                     Ijda Hoogeveen (1872-1951) & Jan Brink (1928)                                                                                                       ( / /Heerlen LB)

                                     Klaas Hoogeveen (1874-1948)                                                                                                                                      ( /Neede GD)

                                     Wijbe Hoogeveen (1878-1901) & Antje Koens (1900)

                                             Pietje Hoogeveen (1900-1901)

                                             Hendrikje Hoogeveen (1901-1979) & Siert Smit (1923)

                                     Berendina Hoogeveen (1881-1960) & Geert Hartgers (1902)                                                                                (Emmen DR/ / OV)

                                     Berendina Hoogeveen (1881-1960) & Johannes Bijker (1920)                                                                               (Emmen DR/ /Enschede OV)

                                     Jacobje Hoogeveen (1884-1946) & Dirk Koens (1901)                                                                                             ( / /Neede GD)

                                     Johannes Hoogeveen (1886-1943) & Wietske Middelbos (1910)

                                             Johannes Hoogeveen (1911-1990) & Hendrika Brakel (1937)

                                                    Wietzke Hoogeveen (1938- )

                                                    Harm Hoogeveen (1939-2008) & Annie Keur (1967div1983)

                                                            Erwin Hoogeveen (1967- )

                                                            Gejo Hoogeveen (1977- )

                                                            Rano Hoogeveen (1985- )

                                             Harm Hoogeveen (1912-1999) & Willemina Staphorst (1937)

                                                    Johannes Hoogeveen (1938-2007) & Gezina Bosma (1961)

                                                            Harm Hoogeveen (1961- )

                                                            Jannette Willemtje Hoogeveen (1965- )

                                                            Willemina Johanna Hoogeveen (1972- )

                                                    Jantje Hoogeveen (1939- ) & Hendrik Schonewille (1960)

                                                    Hendrik Hoogeveen (1941-1986) & Janna Dokter (1967)

                                                            Willemina Hoogeveen (1968- )

                                                            Egbert Hendrik Harm Hoogeveen (1970- )

                                                    Wijbe Hoogeveen (1944- )

                                                    Wietzke Hoogeveen (1945- )

                                                    Arie Hoogeveen (1947-2009) & Jantiena Jagt (1967)

                                                            Harm Grietus Hoogeveen (1970- )

                                                            Frans Willem Hoogeveen (1973- )

                                             Pietje Hoogeveen (1915-1988) & Mannes Groenewold (1938)

                                             Reitze Hoogeveen (1918-1975) & Gesina van Nuil (1949)

                                                    Wietzke Hoogeveen (1952- )

                                                    Gesina Hoogeveen (1957- ) & Hendrik Schonewille (1977)

                                             Wijbe Hoogeveen (1920-1944)

                                             Geeske Hoogeveen (1922-1996) & Hendrik Barelds (1950)

                                             Klaas Hoogeveen (1924-2000) & Hilbertdina Knol (1949)

                                                    Wietzke Hoogeveen (1949- )

                                                    Jan Hoogeveen (1956- )

                                             Wietske Hoogeveen (1928-2007) & Jan Reening (1955)

                                             Wietze Hoogeveen (1930-2005) & Maria Katharina Lambers (1953)

                                                    Anna Margaretha Hoogeveen (1954- )

                                                    Johanna Hoogeveen (1959- )

                                                    Wietzke Hoogeveen (1962-1962)

                                     Gepke Hoogeveen (1888-1943)

                                             Johannes Wijbes Hoogeveen (1906-1920)

                                     Gepke Hoogeveen (1888-1943) & Jakob Brokstra (1907)                                                                                       ( / /Enschede OV)

                                     Katharinus Hoogeveen (1891-1948) & Aleida Reuver (1916div1922)

                                             Johannes Hoogeveen (1917-1995) & Maria Elisabeth Franssen (1939)

                                                    Aleida Elizabeth Hoogeveen (1939-2001) & Heinz Dieter Stevens (1964)

                                                    Aleida Elizabeth Hoogeveen (1939-2001) & Hendrik Marinus Peeters (1994)

                                                    Jacoba Wilhelmina Hoogeveen (1941-2003)

                                                            Maria Jozefina Elisabeth Hoogeveen (1962- )

                                                    Jacoba Wilhelmina Hoogeveen (1941-2003) & Frans Jozef Cordowiner (1963)

                                             Johannes Hoogeveen (1917-1995) & Albarta Geertruida Sukkel (1944)

                                             Johannes Hoogeveen (1917-1995) & Maria Ellens (1960)

                                                    Jan Cornelis Hendrik Hoogeveen (1961- )

                                                    Roberto Francesco Hoogeveen (1962- )

                                             Johannes Hoogeveen (1917-1995) & Johanna Maria van den Heuvel (1966)

                                                    Jozef Jan Cordowiner (Hoogeveen) (1942-1942)

                                                    Geertruida Everdina Jennie Cordowiner (Hoogeveen) (1945-1992) & Adrianus Hermanus Jacobus Koning (1963)

                                                    Petrus Wilhelmus Sars (Hoogeveen) (1957-1975)

                                                    Franciscus Cornelis Maria Sars (Hoogeveen) (1959- )

                                     Katharinus Hoogeveen (1891-1948) & Grietje Asselman (1922)                                                                            ( / /Utrecht UT)

                                             Johannes Wijbes Hoogeveen (1923-1985) & Douke Slotegraaf (1949)

                                                    Hendrik Johannes Wijbes Hoogeveen (1951-2009)

                                                    Grietje Catharina Hoogeveen (1956- )

                                                    Antoinnette Zwaantje Hoogeveen (1959- )

                                             Hendrikus Hoogeveen (1924-1993) & Neeltje Sophia Luise van Dongen (1948)

                                                    N.N. Hoogeveen (1948-1948)

                                                    Catharina Johanna Adriana Hoogeveen (1949- )

                                                    Hendrika Luise Hoogeveen (1953- )

                                                    Grietje Petronella Magdalena Hoogeveen (1959- )

                                             Pietje Hoogeveen (1925-2008) & Adriaan Lacet (1972)

                                             Wietske Hoogeveen (1926- ) & Sietse Gjaltema (1913- ) (1947)                                                                    ( /Surhuisterveen/ FR)

                                             Janna Hoogeveen (1930-1930)

                                             Grietje Hoogeveen (1935- )

                                     Wijtske Hoogeveen (1895-1896)

                              Johannes Wijbes Hoogeveen (1850- ) & Roelofje Bloeming (1904)                 [2. huwelijk]                                             

 

 

Tietjerksteradeel, Friesland

 

•Otte Hepkes (Hogeveen) (~1750- ) & Minke Liebbes (1780)                                                                                                                                     (Oostermeer FR)

       Hepke Ottes (Hogeveen) (1781-1827) & Jitske Geeukes (de Vries) (1810)                                                                                                        (Grootegast GR)

               Menke Hepkes Hogeveen (1811-1857)

               Otte Hepkes Hogeveen (1812-1895) & Aukje Piers (Piers) (1842)

                      Jitske Hogeveen (1843-1919) & Willem Meetstra (1871)

                      Geertje Hogeveen (1846-1866)

                      Menke Hogeveen (1848-1925)

                      Antje Hogeveen (1850-1930) & Udo Bronsema (1881)

               Tetje Hepkes Hogeveen (1815-1879)

               Geeuke Hepkes Hogeveen (1818-1879) & Maaike Sijlstra (1854)

                      Jitske Hogeveen (1854-1941) & Abel Bansema (1879)

                      Siemen Hoogeveen (1856-1930) & Sjoerdje Brandsma (1879)

                              Antje Hoogeveen (1884-1956) & Watze van der Veen

                              Geeuke Hepke Hoogeveen (1893-1893)

                      Hepke Hoogeveen (1859-1925) & Antje van der Wal (1891)

                              Grietje Hoogeveen (1891-1968) & Heiko de Vries (1929)

                              Maaike Hoogeveen (1892-1967) & Hendrik Damkot (1938)

                              Janke Hoogeveen (1893-1971) & Beerend Prins (1930)

                              Geeuke Hoogeveen (1894-1894)

                              Jitske Hoogeven (1896-1963) & Harm Prins (1937)

                              Joukje Hoogeveen (1898-1975) & Jeen Piek (1925)

                              Elisabeth Hoogeveen (1902-1974)

                              Antje Hoogeveen (1904-1919)

                              Geeuke Hoogeveen (1909-1993) & Trijntje Damkot (1936)

                                     Hepke Boonstra (Hogeveen) (1935- ) & Elizabeth Huizinga

                                             Jacquelien Hogeveen (1962-2009) & Jacob de Vroome (1990)

                                     Anna Hoogeveen (1936-1959)

                      Joukje Hoogeveen (1862-1940) & Teije Wietze Brandsma (1890)

       Liebbe Ottes (Hogeveen) (1786-1831)

       Rendert Ottes (Hogeveen) (1786-1848) & Eltje Berends Boerema (1816)

               Minke Hogeveen (1816-1893)

               Houkje Hogeveen (1818-1888)

               Jitske Hogeveen (1819-1836)

               Berend Hogeveen (1821-1897)

               Otte Hoogeveen (1822-1893)

               Hepke Hogeveen (1824-1890)

               Antje Hogeveen (1826-1860)

               Tjerkje Hogeveen (1828-1831)

               Tjerk Hoogeveen (1834-1894)

       Tjerk Ottes (Hogeveen) (1788-1848) & Jitske Geeukes (de Vries) (1829)

               Jitske Hogeveen (1829-1918) & Lieuwe Piers (1853)

               Jitske Hogeveen (1829-1918) & Berend Hoeksma (1861)

               Foptje Hogeveen (1832-1851)

       Hijlke Ottes (Hogeveen) (1793-1851) & Geertje Dirks (Alderts) (1819)

               N.N. Hogeveen (1819-1819)

               Otto Hijlkes Hogeveen (1821-1824)

               Derk Hijlkes Hogeveen (1821-1838)

               Menke Hijlkes Hogeveen (1823-1827)

               Aldert Hijlkes Hogeveen (1825-1858) & Pieterke Folkers (1856)

                      Petrus Hogeveen (1856-1925) & Brechtje Schaaf (1892)

                              Pieterke Hogeveen (1893-1976) & Geert Bolhuis (1920)

                              N.N. Hogeveen (1898-1898)

                              Marten Hogeveen (1900-1975) & Margaretha van der Zijl (1938)

                                     N.N. Hogeveen (1939-1939)

                                     Stientje Brechtje Hogeveen (1940-1995) & Pieter Witteveen (1968)

                                     Brechtje Pieterke Hogeveen (1943- )

                                     Geukelientje Hogeveen (1946- )

                                     Petrus Hogeveen (1952- )

                      Geertje Hogeveen (1858-1927) & Geert Lindemulder (1882)

 

 

Weststellingwerf, Friesland

 

•Welmer Harmens (1724- ) & Kornelisjen Jans                                                                                                                                              (Wolvega/ /Weststellingwerf FR)

       Jan Welmers (Hogeveen) (1747-1824) & Andriesje Jans (van Veen) (1759-1806) (1784)                                                 (Scherpenzeel/Nw/Wolvega/Noordwolde FR)

               Cornelisje Jans (Hoogeveen) (1785-1864) & Reindert Wijbes (1801)                                                                           (Lemmer/ /Lemmer FR)

               Cornelisje Jans (Hoogeveen) (1785-1864) & Jan Johannes Punt (1783-1852)                                                            (Lemmer FR/Dielen DR/Broek in Waterland NH)

               Welmer Jans (Hogeveen) (1794-1876) & Wemmigje Klaassen (1797-1874) (1824)                                                  (Noordwolde DR/ /Kuinre/Blankenham OV)

                      Klaas Welmers Hogeveen (1828-1829)                                                                                                                                      (Kuinre/Kuinre OV)

                      Klaas Welmers Hogeveen (1830-1874)                                                                                                                                      (Kuinre/Blankenham OV)

                      Annigjen Welmers Hogeveen (1834-1901) & Klaas van der Linde (1832-1906) (1880)                                                             (Blankenham/Vh/Vollenhove OV)

                      Andriesjen Welmers Hogeveen (1837-1925) & Jochem Glastra (1844-1879) (1879)                                                             (Blankenham/Kuinre/Kuinre OV)

                      Andriesjen Welmers Hogeveen (1837-1925) & Geuje Jans Ziel (1836-1884) (1880)                                                             (Blankenham/Vh/Vollenhove OV)

                      Jan Welmers Hogeveen (1825-1884) & Marijgje Bos (1830-1907) (1859)                                            (Blokzijl/Ossenzijl(Oldemarkt)/Blankenham OV)

                              Wemmigje Hogeveen (1859-1923) & Pier Heerschap (1884)                                                                                        (Bh/IJsselham/Blankenham OV)

                              Jan Hogeveen (1861-1880)                                                                                                                                                   (Bh/Blankenham OV)

                              Welmer Hogeveen (1864-1873)                                                                                                                                          (Bh/Blankenham OV)

                              Klaas Hogeveen (1865-1950) & Trijntje Muis (1867-1920) (1889)                                                                                (Bh/Bh/Blankenham OV)

                                     Jan Hogeveen (1889- ) & Jacobje Luik (1913)

                                             Trijntje Hoogeveen (1914- )

                                             Jantje Hoogeveen (1915- )

                                             Klaasje Hoogeveen (1917- )

                                             Jacob Hoogeveen (1920-1935)

                                             Machteltje Hoogeveen (1922- )

                                             Renske Hoogeveen (1923- )

                                             Marijgje Hoogeveen (1928- )

                                             Lamberta Hoogeveen (1931- )

                                             Klaas Hoogeveen (1931- )

                                             Annigje Hoogeveen (1934- )

                                             Andriesjen Hoogeveen (1937- )

                                     Machteldje Hogeveen (1891-1958) & Klaas Buisman (1912)

                                     Marijgje Hoogeveen (1894- ) & Koop Staalsmid (1916)

                                     Lamberta Hoogeven (1897- ) & Frens van Dijk (1917)

                                     Hendrik Hogeveen (1899-1900)

                                     Hendrik Hogeveen (1901-1904)

                                     Lambert Hogeveen (1904- ) & Emma Elisabeth Pranskij (1928)

                              Grietje Hogeveen (1867-1937) & Harm Geurs (1864- ) (1889)                                                                                      (Blankenham/Bz/Blokzijl OV)

                              Hendrik Hoogeveen (1869-1869)                                                                                                                                        (Bh/Blankenham OV)

                              Hendrik Hogeveen (1871-1922) & Johanna Scheffer (1876-1945) (1893)                                                                   (Blankenham/Bz/Blokzijl OV)

                                     Johannes Hogeveen (1893-1893)

                                     Pieter Hogeveen (1894- ) & Helena Storm (1898- ) (1919)                                                                       (Blokzijl OV/Den Haag ZH/Den Bosch NB)

                                             Lena Hogeveen (1919- )

                                     Marijtje Hoogeveen (1897-1935)

                                     Jan Welmer Hogeveen (1898- ) & Johanna Maria Christiana van Wanrooij (1931)

                                     Reinder Hogeveen (1900- ) & Cornelia Adriana Hengstmengel (1925)

                                     Klaas Hogeveen (1902- ) & Adriana Pieternella Hengstmengel (1931)

                                     Johannes Hogeveen (1904-1905)

                                     Jantje Hogeveen (1906- ) & Aalbert Gasenbeek (1923)

                                     Pier Hogeveen (1914-1924)

                              Marten Hoogeveen (1872-1961)                                                                                                                                         (Blankenham/Blokzijl OV)

               Anne Jans (Hogeveen) (1803-1862) & Hiltje Sakes Buitinga (1825)

               Anne Jans (Hogeveen) (1803-1862) & Maaike Pieters Bergsma (1827)

                      Jan Annes Hogeveen (1828-1835)

                      Hiltje Annes Hogeveen (1831- ) & Jan Stevens Duursma (1858)

                      Andriesje Annes Hogeveen (1834-1903)

                              Maaike Hogeveen (1856-1856)

                      Andriesje Annes Hogeveen (1834-1903) & Klaas Bartjes Sikkema (1865)

                      Jan Annes Hogeveen (1837- ) & Hielkje Wiebes de Vries (1860)

                              Wiebe Hogeveen (1861- ) & Afke Bloemhoff (1887)

                                     Hielkje Hoogeveen (1886-1934) & Harmen Brandsma (1913)

                                     Sjoerd Hoogeveen (1888- ) & Korneliske Blaauw (1908)             

                                     Sjoerd Hoogeveen (1888- ) & Pietje Bergsma (1919)

                                     Homme Hoogeveen (1890- ) & Dirkje van der Heide (1920)

                                     Uilke Hoogeveen (1893- ) & Grietje van der Berg (1912)                                                                         (Hoornsterzwaag/Terwispel/Opsterland FR)

                              Maaike Hogeveen (1863- )           

                                     Hielkje Hogeveen (1888- )

                              Maaike Hoogeveen (1863- ) & Sjoerd de Vos (1896)

                              Homme Hoogeveen (1866- ) & Akke Dijkstra (1907)

                      Jan Annes Hoogeveen (1837- ) & Rieka Kessels Schaag

                              N.N. Hoogeveen (1869-1869)

                      Pieter Annes Hogeveen (1840-1891) & Pietje Sipkes van der Sluis (1874)

                              Anne Hoogeveen (1874-1875)

                              Anne Hoogeveen (1876-1960)                                                                                                                                             (Schoterland FR/Hoorn NH)

                      Pieter Annes Hogeveen (1840-1891) & Trijntje Drenth (1878)

                              Maaike Hoogeveen (1879- ) & Anne Dijkstra (1899)

                              Klaas Hoogeveen (1881- ) & Ijntske Bruinsma (1903)

                                     Trijntje Hoogeveen (1914-1918)

                              N.N. Hoogeveen (1882-1882)

                              Antje Hoogeveen (1885-1886)

                              Antje Hoogeveen (1887-1892)

                              Heine Hoogeveen (1891- ) & Antje Jager (1918)

                      Kornelisje Annes Hogeveen (1843-1916) & Wiebe Bruins Grupstra (1874)

                      Kornelisje Annes Hogeveen (1843-1916) & Bouwe van Linde (1902)

                      Heine Annes Hogeveen (1850-1888) & Antje Achttien (1877)

                              Jan Hogeveen (1878-1895)

                              Maaike Hogeveen (1879- ) & Jelte Hoving

                              Anne Hoogeveen (1882-1957) & Geertje Krist (1906)

                                     Heine Hoogeveen (1908-1937) & Imkje Vutterts

                              Geert Hoogeveen (1885- )

                              Pieter Hoogeveen (1887- ) & Margje ter Schuur (1912)

                                     Antje Hoogeveen (1914-1971) & Hendrik Rozenberg (1934)

                      Maaike Annes Hogeveen (1856-1856)

       Harmen Welmers (Hogeveen) (1749- ) & Feijkjen Jans                                                                                                                          (Scherpenzeel/ / FR)

       Tijmen Welmers (Hogeveen) (1752-1827) & Aafje Jans (1787)                                                                                                            (Munnekebuorren/ /Wolvega FR)

       Tijmen Welmers (Hogeveen) (1752-1827) & Jantje Ijdzes (Zwier) (1785-1855)                                                                 (Munnekebuorren/Sonnegea/ /Nijelemmer FR)

               Welmer Tijmens (Hoogeveen) (1806-1887) & Martje Klazes Bles (1830)

                      Aafke Welmers Hoogeveen (1833-1844)

                      Jantje Welmers Hoogeveen (1835-1844)

                      Klaas Welmers Hoogeveen (1837- ) & Ijbeltje Haagsma (1870)

                              Sjoukje Hoogeveen (1870- ) & Durk Pruiksma (1895)

                              Martje Hoogeveen (1874- ) & Jan Kuperus (1899)

                              Pier Hoogeveen (1878-1946) & Durkje Hoekstra (1903)

                      Margje Welmers Hoogeveen (1839-1932) & Lieuwe Stegenga (1868)

                      Tijmen Welmers Hoogeveen (~1840- ) & Sjouwkje Willems de Jong

                              Martje Hoogeveen (1863- )

                              Jacobje Hoogeveen (1865-1947) & Barteld Hoekstra (1891)

                      Jantje Welmers Hoogeveen (1847-<1896) & Wiebe Idses Hoogeveen (1887)

                      Aafke Welmers Hogeveen (1851- ) & Wijtze Punter (1877)

               Cornelisje Tijmens/Teunis (Hoogeveen) (1807-1856) & Abel Cornelis de Boer (1829)

               Froukje Tijmens (Hogeveen) (1813-1849) & Jan Gerbens de Jong (1835)

               Idse Tijmens (Hoogeveen) (1816- ) & Aaltje Fokes Gouma (1843)

                      Jantje Idses Hoogeveen (1844- ) & Dirk Jacobs de Jong (1875)

                      Foke Idzes Hoogeveen (1846- )

                      Tijmen Hoogeveen (1849- ) & Cornelisje Pranger (1878)                                                                                                                      ( / /Lemsterland FR)

                              Geeske Hoogeveen (1878- ) & Tjitte Stegenga (1905)

                              Aaltje Hoogeveen (1880- )

                              Leentje Hoogeveen (1882- ) & Harmen Lammerts (1902)

                              Cornelis Hoogeveen (1884- ) & Hiltje Alberda (1922)

                              Wiebe Hoogeveen (1886- )

                              Grietje Hoogeveen (1895- )

                      Wiebe Idses Hoogeveen (1851- ) & Jantje Welmers Hoogeveen (1887)

                              Martje Hoogeveen (1888- ) & Pieter de Boer (1885- ) (1909)                                                                                       (Echten/Nijega/Lemsterland/Haskerland FR)

                      Wiebe Idses Hoogeveen (1851- ) & Zwaantje Mast (1896)

               Idse Tijmens (Hoogeveen) (1816- ) & Fokje Gabriels de Wagt (1857)

                      Welmer Idses Hoogeveen (1864- )

               Antjen Tijmens (Hogeveen) (1821-1849)

               Harmen Tijmens (Hogeveen) (1825-1904) & Jeltje Jelles Hornstra (1854)

                      Trijntje Hoogeveen (1855- ) & Klaas Berends Knijpstra (1877)

                      Trijntje Hoogeveen (1855- ) & Jan Huizinga (1885)

                      Uilke Hoogeveen (1858-1939) & Antje de Jong (1890)

                              Harmen Hoogeveen (1891- ) & Fetje Veldhuis (1919)

                              Hans Hoogeveen (1893- ) & Geertje Bakker (1916)                                                                                                                        ( / /Gaasterland FR)

                                     N.N. Hoogeveen (1925-1925)

                              Jelle Hoogeveen (1897- )

                      Jelle Hoogeveen (1862-1913) & Dirkje van Eyck (1892)

                              Harm Hoogeveen (1893- ) & Aaltje Hielkema (1916)

                              Lammert Hoogeveen (1894- ) & Maria Martha Mink (1921)

                              Jeltje Hoogeveen (1896- )

                              Popke Hoogeveen (1897- ) & Rinke Bok (1921)

                              Uilke Hoogeveen (1901- )

                      Jantje Hoogeveen (1869-1942) & Hendrik Scholte (1893)

       Lambert Welmers (Hogeveen) (1755-1827) & Klaasje Hendriks (1795)                                                                                              (Sonnegea/ /Wolvega FR)

               Hendrik Lammerts (Hogeveen) (1796-1817)

       Albert Welmers (Hogeveen) (1757-1827)                                                                                                                                                 (Munnekebuorren/ FR)

       Kornelis Welmers (Hoogeveen) (1762-1832) & Hiltje Harmens (1800)                                                                                               (Munnekebuorren/ /Wolvega FR)

               Marrigje Kornelis (Hoogeveen) (1800-1882) & Jan Louwes Schippers (1830)                                                                           ( / /Zwolle OV)

               Welmer Kornelis (Hoogeveen) (1802-1837)

               Harmen Kornelis (Hoogeveen) (1804-1887) & Jeltjen Egberts Dijkstra (1845)

               Anne Kornelis (Hoogeveen) (1806-1832)                                                                                                                                          (Scherpenzeel FR/Den Bosch NB)

               Kornelisje Kornelis (Hoogeveen) (1811- ) & Harmen Johannes Groen (1844)

               Lijsbeth Kornelis (Hogeveen) (1813-1899) & Tjebbe Jelles Tolman (1838)

       Margien Welmers (Hogeveen) (1768-1842) & Roelof Wijbes van den Berg (1774-1857) (1810)                                                             (Nl/Nijelemmer/Wolvega FR)

 

•Baarte Hendriks (1739-1811) & Hendrikjen Albers (1756)                                (Weststellingwerf FR)

       Klaasjen Baartes (1757- )

       Luijtje Baartes (1758- )

       Hendrik Baartes (1760- )

       Albert Baartes (Hoogeveen) (1763-1831)

       Altje Baartes (Hoogeveen) (1770- )

       Heebel Baartes (Hoogeveen) (1766-1852) & Kornelisjen Reinders (Kromkamp) (1797)

               Hendrikje Heebels (Hoogeveen) (1797-1854) & Hendrik Jans Holtrop (1789- ) (1818)                                              (Nw/Noordwolde/Weststellingwerf FR)

       Heebel Baartes (Hoogeveen) (1766-1852) & Femmigjen Roelofs (van Veen) (1800)

               Klaasje Heebels (Hoogeveen) (1809-1853) & Jark Jans Ellen (Otten)

               Luitjen Heebels Hoogeveen (1812-1867) & Jan Andries Jager (1840)             

               Baarte Heebels (Hoogeveen) (1802-1874) & Mettje Jakobs Eisinga (1808- ) (1829)                                 (Noordwolde/Ooststellingwerf/Weststellingwerf FR)

                      Eltje Baartes Hoogeveen (1832-1910) & Albert Jans Kuiper (1856)

                      Heebel Baartes Hoogeveen (1838-1902) & Eltje Geerts Elsinga (1874)

                              Baarte Hoogeveen (1875-1917) & Aaltje Russchen (1901)

                                     Hebel Hoogeveen (1904-1994)

                                     Andreas Hoogeveen (1909-1990) & Antje van Riesen (1935)

                              Baarte Hoogeveen (1875-1917) & Antje Sloot 

                                     Johanna Hoogeveen (1937-1937)

                              Geert Hoogeveen (1876-1959) & Antje Russchen (1903)

                                     Andries Hoogeveen (1904-1982) & Hanna Meijerhof (1936)

                                     Hebel Hoogeveen (1906-1994) & Catarina Harmina Oppersma (1929)

                                             Antje Hoogeveen (1929- )

                                             Aaltje Hoogeveen (1931- )

                                             Geertje Hoogeveen (1939- ) & Hans Baron (1963)                                                                                           (O’werf/ /Ooststellingwerf FR)

                                     Eltje Hoogeveen (1908-1991) & Jan Post (1930)                                                                                                       (O’werf/ /Ooststellingwerf FR)

                                     Jan Hoogeveen (1911-1987) & Luitje Scholten (1944)                                                                                             (O’werf/ /Weststellingwerf FR)

                                             Jan Hoogeveen (1945- ) & Jantje de Vries                                                                                                          (Weststellingwerf FR/ / )

                                                    Richard Jan Hoogeveen (1972-1993)                                                                                                           (Zevenaar/Renkum GD)

                                             Antje Hoogeveen (1947- )                                                                                                                                      (Baarderadeel FR)

                                             Geert Hoogeveen (1953- )                                                                                                                                     (Baarderadeel FR)

                                             Meine Hoogeveen (1954- )                                                                                                                                    (Baarderadeel FR)

                                             Andries Hoogeveen (1956- )                                                                                                                                  (Baarderadeel FR)

                                     Trijntje Hoogeveen (1913-2005) & Hendrik Boek (1931)                                                                                         (O’werf/ /Ooststellingwerf FR)

                                     Baarte Hoogeveen (1915-1982) & Antje Sloot

                                             Johanna Hoogevee (1933-1937)                                                                                                                          (Ooststellingwerf FR)

                                     Aaltje Hoogeveen (1924-2008) & Geert Tjassing (1947)                                                                                         (O’werf/ /Ooststellingwerf FR)

                                     Jan Engbert Hoogeveen (1926-2010) & Trijntje Bosma (1949)                                                                              (O’werf/ /Ooststellingwerf FR)

                                             Geert Hoogeveen (1950- )                                                                                                                                     (Heerenveen FR)

                                             Andries Hoogeveen (1951-1970)                                                                                                                          (Heerenveen FR)

                                             Anno Hoogeveen (1955- )                                                                                                                                      (Heerenveen FR)

                                             Anna Grietje Hoogeveen (1958- )                                                                                                                         (Heerenveen FR)

                                             Ellie Hoogeveen (1963- )                                                                                                                                        (Heerenveen FR)

               Roelof Heebels (Hoogeveen) (1804- ) & Antje Klazen (Ploegstra) (1826)

                      Heebel Roelofs Hoogeveen (1827-1900) & Lammigje Folkerts Slot (1850)

                              Roelof Hoogeveen (1851-1904) & Theodora Meints Kuipers (1884)                                                                           (Opsterland OV)

                                     Lammigje Hoogeveen (1885- ) & Roelof Nolles (1911)

                                     Hiebel Hoogeveen (1887- ) & Tjitske de Boer (1912)

                                             Roelof Hoogeveen (1913- )

                                     Trijntje Hoogeveen (1889- )

                                     N.N. Hoogeveen (1891-1891)

                                     Fokje Hoogeveen (1892- ) & Roelof Jeurink (1925)

                                     Femmigje Hoogeveen (1894- ) & Wolter Stuurman (1921)

                                     Meindert Hoogeveen (1896- ) & Jantje Frouke Beukema (1926)

                                     Folkert Hoogeveen (1900- ) & Grada Harbers (1925)

                              Folkert Hoogeveen (1853-1876)

                              Klaas Hoogeveen (1856- )

                              Femmigje Hoogeveen (1859- ) & Willem Jonkers (1880)

                              Aaltje Hoogeveen (1862-1863)

                      Heebel Roelofs Hoogeveen (1827-1900) & Antje Wijtzes de Vries (1864)

                              Wijtze Hoogeveen (1866-1917) & Maria Hoogendijk (1893)

                                     Johannes Hoogeveen (1893- )

                                     Johannes Hoogeveen (1894-1960) & Hillichje Beijering (1919)

                                     Antje Hoogeveen (1897- ) & Lukas Zwier (1922)

                                     Heebel Hoogeveen (1898- ) & Geesje van der Walle (1921)

                                             Isaak Jacob Hoogeveen (1924-1945)

                                     Sjouke Hoogeveen (1900- )

                                     Pieter Hoogeveen (1905- ) & Dina Huijs (1915- ) (1932div)                                                                                     (Vledder/Os/Overschie ZH)

                                             Maria Janna Hoogeveen (1933- )

                                             Abraham Wijtze Hoogeveen (1937- )

                                     Wietsche Hoogeveen (1907- )

                                     Lammert Hoogeveen (1909-1918)

                                     N.N. Hoogeveen (1913-1913)

                                     Sjouke Hogeveen (1915-2003) & Aukje Kuipers

                                             Tjitske Joukje Hogeveen (1938- )

                                             Antje Hogeveen (1939- )

                                             Andries Hogeveen (1940- )

                                             Lieuwe Hogeveen (1943-2013) &

                                             Kornelis Hogeveen (1947- )

                                             Boukje Hogeveen (1951- )

                                             Sietske Hogeveen (1955-1994)

                              Pieter Hoogeveen (1869- ) & Annigjen Bekhof (1897)

                                     Antje Hoogeveen (1898- )

                                     Johanna Hoogeveen (1899- ) & Harm Jongbloed (1928)

                                     Jan Hoogeveen (1901- )

                              Antje Hoogeveen (1872- )

                              Antje Hoogeveen (1874-1957) & Jacobus de Nekker (1897)

                              Folkert Hoogeveen (1876-1882)

                              Jan Hoogeveen (1879-1924)                                                                                                                                                ( /R’dam ZH)

                      Jantjen Roelofs Hoogeveen (1829- ) & Albert Tjeerds Holtrop (1856)

                      Klaas Roelofs Hoogeveen (1841-1903) & Wietske Aukes Bult ( -<1903) (1875)                                                 (Avereest/Noordwolde/Weststellingwerf FR)

                              Kornelis Hoogeveen (1876- ) & Femmigje van Wijland (1910)                                                                                      (Weststellingwerf/ / FR)

                              Auke Hoogeveen (1877-1948)                                                                                                                                             (Weststellingwerf FR)

                              Antje Hoogeveen (1879- )                                                                                                                                                     (Weststellingwerf FR)

                              Roelof Hoogeveen (1881-1939)                                                                                                                                          (Weststellingwerf FR)

                              Femmigje Hoogeveen (1883- ) & Barend Trompetter (1913)                                                          (Weststellingwerf/Noordwolde/Weststellingwerf FR)

                              Anne Hoogeveen (1885- ) & Vroukje de Nekker (1916)                                                                                                  (Weststellingwerf FR)

                              Grietje Hoogeveen (1887- )                                                                                                                                                  (Weststellingwerf FR)

                      Pieter Hoogeveen (1847-1929) & Hendrikje Oosterkamp (1896)

                      Albert Hoogeveen (1851- ) & Ibeltje de Spa (1880)

                              Antje Alberts Hoogeveen (1889- ) & Wietze Veenema (1916)

                              Marten Alberts Hoogeveen (1892- ) & Bontje Jongsma (1919)

                                     Popkjen Hoogeveen (1921- )

                              Jantje Alberts Hoogeveen (1893- ) & Jacob Dijkstra (1917)

 

 

Groningen

 

Grootegast, Groningen

 

•Lebbe Alberts (1731-1812) & Aafke Germs (1763)                                                                                                                                      ( / /Grootegast GR)

       Reinje Lebbes (van Dijk) (1765- ) & Egbert Willems (de Haan)

       Reinje Lebbes (van Dijk) (1765- ) & Eije Ebbels Land (1825)

       Germ Lebbes (Arbeider) (1770-1841) & Geertje Sikkes (Sikkema)

       Roelf Lebbes (van Dijk) (1778-1868) & Jantje Johannes Veenman

       Albert Lebbes (Hogeveen) (1767-1840) & Sapke Weits (Alserda) (1799)                                                                                            ( / /Marum GR)

               Martje Alberts (Hogeveen) (1800-1828)

               Lebbe Alberts (Hogeveen) (1802-1880) & Martje Bartels Flonk Beereboom (1838)

                      Albert Hogeveen (1838-1893) & Pietje Oosting (1876)

                              Martha Hoogeveen (1877- ) & Klaas Louwes (1904)

                      Barteld Hogeveen (1841-1922) & Imke Veldman (1870)

                              Lebbertus Hogeveen (1870-1934) & Janke Kooistra (1900)

                                     Barteld Hogeveen (1902-1980) & Wintje van der Meer (1950)

                                     Hendrik Hogeveen (1904-1983)

                                     Tiemen Hogeveen (1905-1964) & Hielkje de Wagt (1932)

                                             Lebertus Gabriel Hogeveen (1936- )

                                     Sjoerdtje Hogeveen (1908-1938) & Kornelis Bouma

                                     Eke Hogeveen (1917-1965) & Geertruida de Ruiter (1945)

                                             Pieter Lebbertus Hogeveen (1948- )

                                             Janna Geertruidal Hogeveen (1953- )

                              Tiemen Hogeveen (1873-1965) & Martje Zeeman (1900)

                                     Imke Hogeveen (1901-1965) & Luppe Luppe (1938)

                                     Trientje Hogeveen (1904-1995) & Heinrich Veenstra (1926)      

                                     Barteld Hogeveen (1907-1986) & Anna Jans (1931)

                                     Barteld Hogeveen (1907-1986) & Pietje Ekhart (1938)

                              Albert Hoogeveen (1876-1952) & Antje van der Leij (1901)

                                     Barteld Sijtze Hogeveen (1902-1902)

                                     Barteld Sijtze Hogeveen (1903-1977) & Jantje Poelman (1926)

                                             Anne Hogeveen (1931-1991) & Hiltje Sikma (1954)

                                                    Keimpe Hogeveen (1958-1965)

                                             Rieko Hogeveen (1932-1211) & Henderika Hofman (1957)

                                             N.N. Hogeveen (1941-1941)

                                     N.N. Hoogeveen (1905-1905)

                                     Fokje Hoogeveen (1907-1947) & Willem Scheerhoorn (1931)

                                     Imke Hogeveen (1909-2000)

                                     Folkertje Hoogeveen (1913-2004) & Pieter Banninga (1962)

                                     Sijtze Hogeveen (1916-1916)

                                     Sijtze Hogeveen (1919-2011) & Menke Dijkman (1945)

                                             Johannes Hogeveen (1955- ) & Catharina Elizabeth Henderika van Dijk (1976)

                                                    Mette Elizabeth Hogeveen (1983-2009) & Steven Wieger van der Veen (2008)

                                     Geeske Hogeveen (1923-2000) & Jakob Zuidema (1946)                                                                                                       (Kollumerland FR/Groningen GR)

                                     Geeske Hogeveen (1923-2000) & Derk Willem Bouwman (1970)

                              Geeske Hoogeveen (1879-1962) & Steven Huizinga (1906)

                      Geert Hoogeveen (1843-1889) & Siebrigje Middel (1874)

                              Roelf Hoogeveen (1876-1884)

                              Jakob Hoogeveen (1878-1960) & Tjakedinna Zandt (1911)

                                     Jantje Hoogeveen (1910-1992) & Johannes Philipsen (1932)

                                     Siebrigje Hoogeveen (1912-2009) & Hendrik Kruizenga (1934)

                                     Jakoba Hoogeveen (1916-1970) & Popke van der Veen (1944)

                                     Geertje Hoogeveen (1924-2011) & Bocke de Boer (1950)

                              Lebbe Hoogeveen (1880-1900)

                              Klaas Hoogeveen (1883-1885)

                              Klaas Hoogeveen (1886-1966) & Trijntje Dijkstra (1912)

                                     Siebrigje Hoogeveen (1913-1914)

                                     Siebrigje Hoogeveen (1914-1992) & Taeke Boersma (1936)

                                     Geesina Hoogeveen (1917-1997) & Douwe Oost (1941)

                                     Aukje Hoogeveen (1926-2003) & Rense Hummel (1945)

                      Anje Hoogeveen (1846-1936) & Jacob Haak (1872)

                      Weit Hoogeveen (1849-1933) & Grietje Schipper (1875)

                              Jakob Hoogeveen (1876-1858) & Rigtje Huizing (1896)

                                     Renso Hoogeveen (1896-1897)

                                     Grietje Hoogeveen (1897-1964) & Jan Lourens (1921)

                                     Antoon Hoogeveen (1899-1981) & Roelfke Drent (1923)

                                             Rigtje Hoogeveen (1924-2003) & Kornelis Eilander (1947)

                                             Minke Hoogeveen (1926- )

                                             Jacoba Hoogeveen (1929-2009) & Koeno Oosterhuis (1956)

                                             Wobbe Hoogeveen (1932- ) & Sjoukje Zuidema

                                                    Jitske Hoogeveen (1959-2007) & Hendrikus Huigen (1986)

                                             Jacob Hoogeveen (1934-1934)

                                             Jacob Hoogeveen (1937-1938)

                                     Weit Hoogeveen (1902-1903)

                                     Weit Hoogeveen (1904-1983) & Hendrikje Noortman (1928)

                                             Jacob Hoogeveen (1928-1971) & Aaltiena Jantiena Smid (1953)

                                             Hermanus Hoogeveen (1929-1929)